Zweden en energie

Het is langer geweten dat we in Scandinavië de voortrekkers vinden van groene energie. Warmtenetten zijn in Zweden heel sterk ingeburgerd, een gasnet is daar zo goed als niet te vinden om maar enkele verschillen aan te geven.

Derdejaars student Michiel Verhalle is op stage bij Mälardalen University in Västerås. Dit is een stad van ongeveer 140.000 inwoners op 100km van Stockholm. Het is de vijfde grootste stad van Zweden.

malarenergi2-20131212040248378.jpg

In de voormiddag konden we dankzij één van de docenten van de universiteit op bezoek gaan bij Mälarenergi, de energiecentrale in de stad en omgeving. Deze centrale wekt zowel elektrische energie op als warmte voor het warmtenet. Via afvalverbranding wordt er stoom gemaakt die zorgt voor de elektriciteit en de warmte.
Natuurlijk wordt het afval eerst heel erg gesorteerd zodat alle mogelijke herbruikbare materialen eruit zijn gehaald en dat het afval dat wordt verbrand, echt afval is. De afval van de regio is niet voldoende om de centrale draaiende te houden, dus wordt er geïmporteerd vanuit de UK. Het transport wordt voorzien door schepen die anders leeg richting Zweden zouden varen om er hout op te halen. Het afval moet ook aan strenge eisen voldoen!
De centrale gebruikt nu af en toe steenkool, olie of houtsnippers, maar tegen 2020 zal de centrale CO2 vrij worden.

img_20170505_102937545_agp_0.jpg

Deze centrale voorziet 98% van de huizen in de stad van warmte via het warmtenet dat al tientallen jaren wordt gebruikt. Het warmtenet voorziet ook de dorpen tot 30km in de omgeving. Er wordt nu bestudeerd of men kan aansluiten op het warmtenet van Stockholm dat 100km verderop ligt.

Zweden is een boeiende omgeving voor Energiemanagers, ook wel een mooie bestemming voor een studiereis in de toekomst?!

In de namiddag waren er gesprekken met de universiteit om na te gaan of er een samenwerking met onze opleiding kon opgezet worden. De toekomst ziet er veelbelovend uit.