Go international

In de lerarenopleiding is internationalisering een belangrijk onderdeel van het studie-aanbod. Conform de Bologna-doelstellingen van de EU willen wij de studenten aansporen om een buitenlandse ervaring op te doen tijdens hun opleiding. Volgens deze doelstellingen moet in 2020 minstens 20% van de afgestudeerden in de Europese hogeronderwijsruimte een studie-of stageperiode in het buitenland achter de rug hebben.

Afgestudeerde leerkrachten met een buitenlandse ervaring hebben bovendien een belangrijke troef in handen voor toekomstige sollicitaties.

Vragen? Contacteer Frederik De Laere, coördinator internationalisering lerarenopleiding Howest Bachelor Secundair Onderwijs.

Een studieperiode in het buitenland

Cleo Van Haudenhuyse - VS_jpg.jpg

Studenten van onze lerarenopleiding kunnen een semester in het buitenland studeren aan een van onze partnerhogescholen of –universiteiten. Er wordt een learning agreement opgesteld, waarin een overeenkomst is opgesteld tussen Howest en de partner en een overzicht wordt weergegeven van de opgenomen modules in het buitenland. De studie in het buitenland vervangt die in Howest en is gelijkwaardig, m.a.w. de studiepunten (ECTS) die daar zijn verworven, gelden ook in België en komen op het Howest rapport.
Er zijn mogelijkheden voor buitenlandse studie in Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Hongarije, Denemarken en de Verenigde Staten.

Een stageperiode in het buitenland

Naast studie kunnen onze studenten ook stage lopen in het buitenland. In de meeste gevallen wordt de stage opgenomen in het laatste semester van het laatste jaar van de opleiding (semester 6). Een stageperiode in het buitenland kan een mooie afsluiter zijn van de opleiding als leraar. De unieke ervaring die een buitenlandse stage met zich meebrengt staat garant voor het verwerven van internationale en interculturele competenties.

Studenten kunnen kiezen voor een onderwijsstage, waarbij effectief les gegeven wordt in het buitenland (binnen of buiten Europa). Anderzijds kan ook een stage ontwikkelingssamenwerking worden opgenomen, dit betreft dan een Zuidstage in samenwerking met onze structurele partner VVOB. Studenten van onze lerarenopleiding liepen eerder o.m. VVOB-stage in o.m. Cambodja, Zambia, Gambia, en Zuid-Afrika.

Deelname aan Howest inleefreis: China from within en India from within

Sonny Brackx - India from within_JPG.jpg

Howest biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een inleefreis naar China of naar India.
Daarbij staat de kennismaking met de culturele diversiteit en de plaatselijke gewoonten centraal.
Wij willen onze studenten immers opleiden tot kritische wereldburgers, met een open blik op wereld en maatschappij.
Tijdens de inleefreizen leggen de studenten contact met de lokale bevolking. Op de inleefreis China from within bezoeken de studenten ook een lagere of middelbare school en doen daar ook een korte onderwijsstage. De inleefreizen kunnen worden opgenomen als alternatieve stage.

Deelname aan Erasmusproject met Europese partners

Sam Rutsaert en Lotte Lievens - Noorwegen_JPG.jpg

Onze lerarenopleiding kijkt over de grenzen heen, en werkt samen met andere Europese partners aan gemeenschappelijke projecten rond onderwijs met een innovatief karakter. Howest BaSO is betrokken bij het Erasmusproject ‘Digital learning accross boundaries’. In het kader van dit project gingen studenten naar het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen voor het uitwerken van workshops rond leren met digitale tools, met telkens een andere focus: outdoor learning, STEM to STEAM en CLIL.

Naar het buitenland gaan tijdens de opleiding kent uiteraard ook een financieel plaatje. Howest informeert de studenten i.v.m. mogelijke beurzen en begeleidt hen met de aanvraagprocedures, zodat alles in het werk wordt gesteld om de studenten de kans te geven om op internationale mobiliteit te gaan. De studenten kunnen steeds terecht bij de coördinator internationalisering van de lerarenopleiding Frederik De Laere voor de nodige informatie en begeleiding.

De lerarenopleiding BaSO organiseert elk semester een orientation week voor inkomende studenten. De studenten met onderwijsvak Engels organiseren diverse activiteiten in Brugge en Kortrijk en zorgen er voor dat de inkomende buitenlandse studenten zich meteen thuis voelen in Howest. Dit is een mooi voorbeeld van internationalisering@home.

‘We teach the world’ is het internationaal semester binnen de lerarenopleiding. Voor buitenlandse studenten bieden wij een specifiek Engelstalig programma aan, waarbij de accenten liggen op innovatief onderwijs, culturele diversiteit en sociale vaardigheden.

Het lectorenteam van onze lerarenopleiding is eveneens internationaal georiënteerd. Om zich verder te professionaliseren nemen onze docenten geregeld deel aan internationale conferenties, workshops en netwerkmomenten.