Onze troeven

Flexibel

DSC05965.JPG

Het Educatief graduaat Secundair Onderwijs van Howest is gemaakt op maat van zij-instromers: veelal werkenden met of zonder gezin, die enthousiast aan een nieuw hoofdstuk willen beginnen. 

We willen die combinatie tussen werk, gezin en studie eenvoudiger maken dankzij een zeer flexibel aanbod:

  • je bepaalt zelf hoeveel en welke modules je opneemt
  • je kiest zelf hoelang je over je opleiding doet
  • je kiest per module tussen afstandsonderwijs, gedeeltelijk contactonderwijs of volledig contactonderwijs
  • je plant je lesmomenten in volgens je eigen agenda
  • je begint in september of februari

Innovatief

DSC05980.JPG

Het Educatief graduaat Secundair Onderwijs van Howest is een voortrekker in het ontwikkelen van afstandsonderwijs. Theoretische vakken kunnen zelfstandig en op eigen tempo verwerkt worden vanuit de huiskamer.

Als opleiding en team zijn we ambitieus; door de vinger aan de pols te houden binnen de onderwijswereld kunnen we vlot inspelen op vernieuwingen en deze voortdurend vertalen naar de leerinhouden.

Praktijkgericht

DSC06100.JPG

Het einddoel van de opleiding is duidelijk: “professionele en goed voorbereide leraren vormen”. Daarom wordt er naast het theoretische kader evenveel aandacht besteed aan de lespraktijk. Lesgeven wordt stapsgewijs aangeleerd: er kan eerst uitgebreid getest en geëxperimenteerd worden in een veilig klimaat door het lesgeven aan medecursisten. Ervaren praktijklectoren delen hun expertise en begeleiden je actief doorheen het hele traject. Pas later volgt het observeren en lesgeven in een stageschool naar keuze.

Betrokken

DSC05989.JPG

Een school draait niet alleen op leerkrachten. Leerlingen, ouders, collega’s, de directie, interne en externe begeleidingsdiensten en de wetgever maken deel uit van het grote schoolnetwerk. Op deze interactie wordt sterk ingezet: vaardigheden zoals durven afstemmen op de inbreng van anderen, kunnen nuanceren, actief luisteren, omgaan met diversiteit, lesgeven in een multiculturele omgeving… zijn onderwerpen die uitgebreid aan bod komen. Op deze manier vormen we open en betrokken teamplayers.

Inspirerend

DSC04430.JPG

Door zelf met passie en engagement leraren op te leiden, willen we cursisten inspireren. Het “teach as you preach”-principe wordt hoog in het vaandel gedragen. Cursisten worden opgeleid tot  zelfredzame, ondernemende en creatieve leraren.

Het Educatief graduaat Secundair Onderwijs van Howest is een lanceerplatform voor leerkrachten als geëngageerde “levenslange-leerders”.

Taalbewust

DSC06006.JPG

In het onderwijs gebruik je communicatie in al zijn vormen: schrijven, luisteren, lezen en spreken. Van bij de aanvang van de opleiding word je gescreend op deze vaardigheden. Indien nodig, helpen we je op weg om eventuele tekorten bij te schaven. Aandacht voor taal wordt gedragen doorheen de hele opleiding; Howest wil namelijk taalbewuste leraren vormen die dit op hun beurt doorgeven aan hun leerlingen.  

Duidelijk

DSC06112.JPG

Het Educatief graduaat Secundair Onderwijs van Howest engageert zich om duidelijk en efficiënt te communiceren. Opdrachten, taken, deadlines, examenroosters, worden tijdig en helder gecommuniceerd. Er is een opleidingsgids waar alle informatie over de opleiding haarfijn wordt uitgelegd. Daarnaast worden er ook infosessies georganiseerd en kan veel informatie ook via screencasts geraadpleegd worden.

Leraar in opleiding (LIO) of werkplekleren

DSC04312.JPG

“Al doende, leert men”. Deze oude wijsheid krijgt ook gestalte in de opleiding. Wie al een onderwijsopdracht heeft, komt in aanmerking voor een LIO-traject (leraar-in-opleiding). Als LIO volg je dezelfde theoretische vakken als andere cursisten. Voor het praktijkgedeelte volg je aangepaste opleidingsonderdelen. Deze omvatten observeren en lesgeven in jouw eigen school, een beperkt aantal contactsessies in en zelfstandig leren via het digitaal leerplatform. Je kan deze opleiding afwerken in 3 semesters.

Vrijstellingen

DSC06084.JPG

Je kunt de opleiding inkorten of vereenvoudigen op basis van reeds behaalde diploma’s, creditbewijzen of relevante beroepservaring. Deze vrijstellingen kun je verkrijgen na het doorlopen van een eenvoudige procedure.