Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Architectuur » Postgraduaat BIM

Postgraduaat BIM

Delen via:  

Postgraduaat BIM

Als je alles moet geloven wat er geschreven en verteld wordt over BIM dan zou iedereen het toch al toch al lang moeten toepassen voor elk project?! En toch staan we nog steeds maar aan het begin van de transitie naar BIM in de Vlaamse bouwbedrijven. Hoe komt dat toch? Beloven de softwarefabrikanten ons teveel, zijn de verwachtingen te hoog of kunnen we er gewoon niet goed genoeg mee werken?

Het antwoord hierop is meervoudig: we verwachten teveel, te vlug en te gemakkelijk….! Er zijn te weinig experts die kennis en inzicht hebben in alle facetten van een BIM life cycle. Experts die in alle deelaspecten en de daarbij horende verwachtingen op een adequate manier kunnen adviseren, corrigeren en implementeren. En bovendien alle stakeholders op een efficiënte manier laten communiceren en samenwerken aan een, voor elk bedrijf verschillend, optimaal resultaat.

Deze voortgezette opleiding focust op het profiel van BIM-manager:

 • Een BIM-manager is een teamleider die alle actoren in een bouwproces kan sturen naar een efficiënte en effectieve BIM-implementatie, gebruik makend van de noodzakelijke tools en gebruiksregels in een dynamische omgeving.
 • De BIM-manager is het aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor alle stakeholders op het gebied van informatiebeheer in de bouw. Hij of zij is daardoor de persoon die gebruiksregels en protocols definieert, instaat voor de kwaliteitscontrole en de einddoelstellingen bewaakt.
 • De uitdagingen van de BIM-manager zijn divers en complex: multitasking, samenwerken, communiceren, bemiddelen, rationaliseren, sturen en leiden, gecombineerd met technologische vaardigheid en inzicht in nieuwe ontwikkelingen.

Essentiële vaardigheden voor de BIM manager

Technologie

 • Kennis en inzicht in meerdere softwarepakketten, de evoluties en de onderlinge synchronisatie en uitwisseling
 • Kunnen implementeren van BIM in organisaties en/of bestaande structuren
 • Evalueren van nieuwe software en technologieën
 • Kennis en inzicht in installatie en support van BIM (gerelateerde) software

 

Standards

 • Verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van een bureau-standaard voor BIM-toepassingen
 • Verantwoordelijk voor de bidirectionele synchronisatie tussen BIM en alle randsoftware en hardware
 • Verantwoordelijk voor de uitwisselbaarheid van BIM en de kwaliteits-controle op wat uitgewisseld wordt
 • kennis van relevante nationale en internationale normen

Management

 • BEP (BIM excecution Plan) kunnen opstellen en beheren
 • Alle BIM actoren kunnen aansturen en efficiënt inzetten binnen een BEP
 • Basiskennis van LEAN (met BIM)
 • Timing en deliverables definiëren en verankeren in de globale procesplanning
 • Kennis en inzicht in managementsapplicaties

Support

 • Opleiden en ondersteunen van BIMtechnologieën binnen een BIMteam
 • Technische ondersteuning bij alle BIMplatformen beheersen en/of liaison zijn tussen de verschillende software-ontwikkelaars
 • Synchroniseren van BIM-output in functie van een optimaal BEP
 • Ondersteuning van workflow en data-management met de gepaste applicaties en platformen

BIM proces Liaison in

 • Model beheren van opmeting tot beheer
 • 3D visualisaties & Virtual/Augmented Reality
 • data-output (financieel, bestek, meetstaat, FM…)
 • integrale duurzaamheid
 • Open BIM management
 • Engineering (structureel, energie…)
 • 2D tot xD

Doelpubliek?

Modelleurs, architecten en ingenieurs met ervaring in BIM (paketten & processen).  Aantoonbare kennis en ervaring met minstens één BIMpakket is een voorwaarde tot deelname aan deze opleiding. Ervaring in bouwprocessen en/of uitvoering zijn een absolute meerwaarde maar geen vereiste. Het aantal inschrijvingen wordt gelimiteerd op 30 studenten.

Wanneer?

Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs en wordt georganiseerd van oktober 2017 tot juni 2019, telkens op vrijdag. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk of een andere deeltijdse studie.

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, kerst- en paasvakanties. Het totale aantal lestijden (= contacturen) bedraagt 180 uur per academiejaar.  De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

Les van gerenommeerde specialisten!

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en toegepaste manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, ateliersessies en getuigenissen. De gastprofessoren en -sprekers zijn allen werkzaam in diverse disciplines in de bouwsector (bouwbedrijven, softwarebedrijven, landmeters, architecten…). Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

De reeds gekende gastprofessoren en gastsprekers zijn (onder voorbehoud):

 • Ruben Van de Walle, studioV2 en HOWEST Toegepaste Architectuur
 • Johan Verleye, humanarc
 • Johan Bastiaensens, J0B@tek
 • Prof. Pieter Pauwels, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Prof. Stefan Boeykens, D-studio
 • Bram Van Londersele, MEETHET
 • ….

Programma

Expert modeling architectural modeling, structural modeling, MEP… 9sp
Model checking regelsets, ITO,… 4sp
Project semester 1 geïntegreerde oefening 2sp

 

Parametric design Object-bibliotheken, parametrische objecten, object-making, … 6sp
Simulations Energiesimulatie, materiaalbibliotheken, bouwknoopevaluatie… 3sp
Project semester 2 geïntegreerde oefening 6sp

 

Visualisaties passief Renderen, animeren, layouts… 4sp
Visualisaties (inter)actief Virtual & augmented reality, portable devices… 4sp
Output visuals 3D-printing, lasercutting, CNC sturing… 4sp
Project semester 3 geïntegreerde oefening 3sp

 

BIMdata Point cloud, 4D tot xD, facility management, HBIM… 6sp
Management BEP (Bim execution plan), protocol & normen, people management, LEAN… 3sp
Project semester 4 geïntegreerde oefening 6sp

Inschrijven

De inschrijvingsprijs bedraagt:

 • € 4000,00 voor het ganse traject
 • De inschrijvingsprijs per module bedraagt 125€/studiepunt.

De projectmodules zijn enkel toegankelijk voor de inschrijvers van het ganse traject. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 deelnemers.

De uiterste datum van inschrijving is voor het volledige traject is 29 september 2017.

In dit bedrag is begrepen: lesgeld, lesmateriaal, hand-outs van de presentaties, toegang tot het digitaal leerplatform en softwarelicenties.

De studenten die inschrijven voor het ganse traject krijgen toegang tot de projectmodules. Voor deze modules kan dus niet apart worden ingeschreven.

Storting op rekeningnummer van Howest: IBAN22 0012 6531 1547 met vermelding:

 • PGBIMMANAG1719 voor het ganse traject, aangevuld met de vermelding van volledig traject BIM manager.
 • PGBIMMANAG1719 voor één of meerdere modules, aangevuld met de vermelding van module xxx BIM manager.

Je kunt betalen met opleidingscheques uit KMO-portefeuille.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 29 september 2017 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wel mag iemand anders jouw plaats innemen die natuurlijk voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Alleen een schriftelijke annulering wordt aanvaard.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW. Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Praktische info