Skip Navigation LinksHowest » Howest » Nieuws en evenementen » Evenementen

Evenementen

Delen via:  

BVLT studienamiddag

Schimmelonderzoek

Op donderdag 21 april 2016 organiseert Howest in Brugge met de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie van de Hogeschool West-Vlaanderen een BVLT studienamiddag.

Dit jaar staan de nieuwe diagnostische technieken in verband met schimmelonderzoek als centraal thema op het programma. Het programma is als volgt:

13:30 - 14:00 Onthaal
14:00 - 14:45 Dr. Marijke Hendrickx (WIV-ISP),
Malditof-MS in het schimmelonderzoek
14:45 - 15:30 Dr. Katrien Lagrou (UZ Leuven),
Antigen testing bij schimmeldiagnostiek
15:30 – 15:45 Pauze
16:15 – 17:00 Dr. Jurgen Vandamme (Biomérieux)
Technische mogelijkheden binnen een klinisch labo

Praktisch

Datum

donderdag 21 april 2016 van 13u30 tot 17u00

Plaats

Howest Brugge
Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

Deelnameprijs

  • 20€ BVLT-leden (mits lidnr.) en oud-studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen
  • 50€ niet-leden
  • 5€ Niet-Howest studenten
  • 3€ Howest studenten (+kopie van studentenkaart)

Inbegrepen: koffie, syllabus en getuigschrift, voor studenten een aanwezigheidsattest

Uw inschrijving is enkel geldig na:

Overschrijving van het gepaste bedrag op rekeningnummer
BE 22 001 2653115 47 
met vermelding BDB1302 - BVLT16 - Naam en voornaam

De uiterste inschrijvingsdatum is de woensdag 14 april 2016. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief, fax Of e-mail) min. 7 werkdagen voor aanvang. Zoniet blijft het volledige bedrag verschuldigd. Een ingeschreven deelnemer mag zich evenwel steeds laten vervangen.

online inschrijven

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij Kaat Van Oostveldt.

Sponsored by:

VWR     

De ingewonnen inlichtingen op de inschrijvingsstrook zijn bestemd voor de organisatie van en het informeren over onze activiteiten. Conform de wet van 08.12.1992 heeft u recht op inzage en rechtzetting.Howest ook op