Sport en Bewegen: 1ste seminarie: Sport & Wellness

Programma

Dinsdagavond 13 december.

19.00uontvangst
19.30u Joost Vansteenkiste
20.15u Eve Pittoors
21.00u receptie

Praktisch

Howest Brugge
campus Sint-Jorisstraat 71.
Grote aula.
T 050 33 32 68
F 050 34 62 54

Inschrijven

Online inschrijven verplicht om uw aanwezigheid te bevestigen.

‘Zorgen’ voor je gezondheid

Joost Vansteenkiste - Docent Sport en Bewegen

Sport en Bewegen is sinds 2011 een nieuwe Bacheloropleiding in het domein van gezondheidszorg.

In deze uiteenzetting leer je waarom lichaamsbeweging zijn plaats heeft in het domein van preventieve gezondheidszorg.

De opleiding Sport en Bewegen wordt getoetst aan relevatie binnen het domein gezondheidszorg.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe evolueert onze gezondheid?
  • Waarom bewegen voor je gezondheid?
  • Leven we effectief langer?
  • Zijn medicijnen de oplossing?
  • Welke visie heeft Sport & Wellness als afstudeertraject?

Sport en bewegen binnen een bedrijfscontext

Eve Pittoors - Still Movin

Gezondheidsmanagement: via gezondheid naar duurzaam engagement.

In de praktijk is gezondheidsmanagement geen topprioriteit. Prioriteit ligt bij het primaire bedrijfsdoel: de productie, de dienstverlening, de continuïteit. Snelheid, efficiëntie en rendement zijn van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Gezond management kan bijdragen aan dit primaire proces.

De strategie is om aandacht voor gezondheid mee te laten liften op bestaande structuren en beleid. Het vergroot de kans op acceptatie en langdurige inbedding. Op deze manier ontwikkelt aandacht voor gezondheid en gezond management zich als een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering en niet als een speeltje van HR, preventie of de medische dienst.

Gezond management is een onderwerp voor alle lagen binnen de onderneming: Medewerkers, HR, communicatie, medische dienst, lijnmanagement, directie en CEO.

Wat zijn de kritische succesfactoren?

Presentatie aan de hand van een Still Movin-case:
het project B-fit@basf op de site van BASF Antwerpen.