Aanvraag faciliteiten

In Howest willen we ons onderwijs open stellen voor een zo ruim mogelijk publiek. Iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien, daar staan wij voor. Vandaar dat wij extra inspanningen doen die voor jou een wereld van verschil kunnen betekenen: we bieden voor heel wat ‘bijzondere situaties’ faciliteiten aan. Faciliteiten zijn speciale voorzieningen, die de weg naar je diploma iets makkelijker kunnen maken.

Faciliteiten op maat

Faciliteiten worden op maat voorzien, omdat elke situatie en persoon steeds verschillen. De sleutelpersoon in dit proces is de talent coach. Deze talent coach overlegt binnen de faciliteitenprocedure met alle betrokkenen en zoekt naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Soms gaat het over onderwijs- en examenfaciliteiten.

Wie kan studeren met onderwijs- en/of examenfaciliteiten?

Misschien studeer jij ook wel onder bijzondere omstandigheden? Misschien heb je een functiebeperking of misschien studeer je wel onder bijzondere individuele omstandigheden (je hebt een gezin, bent alleenstaande ouder, je bent werkstudent, je bent zwanger, een dicht familielid is zwaar ziek, …). Ook als je een een dicht familielid is zwaar ziek, …). Ook als je een sportstatuut wil of cultuurstatuut kan je faciliteiten krijgen. Als je een politiek mandaat wil bekleden of je wil een mandaat opnemen in een bestuurs- of adviesorgaan van Howest en/of de associatie Universiteit Gent.

Mijn gegevens:

Naam  
Voornaam  
GSM
E-mail  
Aanvraagtype
Campus
Opleiding

STAP 1: Welk statuut wens je aan te vragen?
STAP 2: Welke faciliteiten wil je aanvragen?

STAP 3: Opmerkingen of toelichtingen

Geef hieronder je opmerking(en) of toelichting(en). Max. 250 tekens.


nog 250 tekens beschikbaar.

STAP 4: Bijlages

Laad hier het attest (of de attesten) op die je statuut aantonen (bijvoorbeeld attest van een logopedist, arts, sportclub of de gezinssamenstelling…). (PDF, JPG, GIF of PNG)