Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Lifelong Learning » Opleiding Klasmentoren

Opleiding Klasmentoren

Delen via:  

Klasmentor?

Voor leerlingen, cursisten, ouders, directies van scholen en collega's leerkrachten is het bijzonder belangrijk een beroep te kunnen doen op goed opgeleide leerkrachten. Voor de toekomstige leer-kracht is praktijkervaring alleen niet voldoende. Een degelijke begeleiding is daarbij onmisbaar en de rol van de klasmentor is hier van cruciaal belang.

Met deze opleiding wil het Expertisenetwerk Lera-renopleidingen van de Associatie Universiteit Gent de klasmentoren ondersteunen om de studenten van de lerarenopleidingen nog effectiever en effici-enter te begeleiden.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Met deze opleiding richten wij ons op leerkrachten basisonderwijs die zich willen bekwamen als klas-mentor en daardoor mee verantwoordelijkheid willen opnemen voor de vorming van goede leer-krachten.

Als klasmentor kan je helpen in de begeleiding van studenten uit de lerarenopleidingen (stagiairs). Aan deze opleiding kunnen zowel leerkrachten deelne-men, die momenteel reeds stagiairs begeleiden of die dit binnenkort willen doen.

De opleiding Klasmentoren vormt wel een zeer de-gelijke opstap om later door te groeien tot "decreta-le mentor" zoals omschreven in het decreet betref-fende de lerarenopleidingen in Vlaanderen (15 dec. 2006, B.S. 6 febr. 2007).

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je als leerkracht meerdere jaren klaservaring en minstens halftijds actief als leerkracht in de klas te zijn. Je engageert je om aan het eigen groeiproces tot mentor te werken en om het volledige programma te volgen.

Er worden maximaal 16 leerkrachten per reeks toegelaten.

Na het volgen van alles sessies ontvangt de cursist een attest van “Klasmentor”.

Thema's

Verheldering van het profiel en de taakinvulling van de klasmentor

 • wat is het profiel van de stagiair?
 • wat zijn de behoeften/bekommernissen van de stagiair?
 • mogelijke taakinvulling van de klasmentor en voordelen van het mentorschap;
 • de basishouding van de klasmentor.

Begeleidings- en coachingsvaardigheden

 • werken aan de relatie mentor-stagiair;
 • actief luisteren;
 • feedback geven en ontvangen;
 • een reflectief begeleidingsgesprek en het vermijden van valkuilen;
 • observeren van lesactiviteiten.

De relatie met de lerarenopleiding

 • de “eindtermen” van de lerarenopleiding;
 • afspraken met de stagiairs  (o.a. deontologie, elementen uit het stagereglement);
 • evalueren en rapporteren aan de hogeschool.

Aanpak

 • Probleemstelling, beperkte theoretische kadering en veel praktische oefensessies.
 • Activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in de eigen situatie.
 • Mogelijkheid om praktische probleemsituaties ivm praktijkbegeleiding voor te leggen.
 • Uitgebreide syllabus met kerndocumenten en achtergrondinformatie.

Praktisch

Prijs

Via de financiële ondersteuning door het Expertise-netwerk Lerarenopleidingen AUGent kan deze op-leiding (met inbegrip van attest “Klasmentor” syllabus, koffie, thee en broodjesmaaltijd) volledig gratis* aangeboden worden.

Online inschrijven

* Deze buitenkans geldt enkel voor leerkrachten van de stagescholen van Howest, Hogent en de Artevel-dehogeschool.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt twee en een halve dag en wordt tweemaal aangeboden.

 • Op dinsdag loopt de opleiding van 9.00 tot 16.00 uur (met een middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur).
 • Op woensdag loopt de opleiding van 9.00 tot 12.00 uur.

Data

 • Dag 1 (volle dag) dinsdag 20/10/2015
 • Dag 2 (halve dag) woensdag 02/12/2015
 • Dag 3 (volle dag) dinsdag 19/01/2016

Nieuw!

In overleg bekijken we een verkorte opleiding op maat van de scholengemeenschap of het schoolteam op jouw school.

Bijkomende inlichtingen over de opleiding Klasmentoren

Contactpersoon: Leen Van der Stock (leen.van.der.stock@howest.be)