Skip Navigation LinksHowest » Onderwijs » Diversiteit » Beleid en actie

Beleid en actie

Delen via:  

Howest wil een open en verdraagzame hogeschool zijn waar alle studenten welkom zijn. Howest staat actief voor pluralisme, democratie en vernieuwing, waarbij waarden als toegankelijkheid, verdraagzaamheid, respect voor andere meningen, samenwerking, solidariteit en creativiteit centraal staan.

Howest opteert voor een inclusief beleid waarbij de aandacht voor de meest diverse doelgroepen wordt ingebed in alle beleidsmaatregelen op instellingsniveau.

Enkele acties:

 • Instroom: contacten met secundaire scholen en CLB’s; contacten met gehandicaptensector, afstandsonderwijs @home, aandacht voor diversiteit in brochures en infodagen
 • Doorstroom: faciliteiten voor studenten, afstandsonderwijs @home
 • Uitstroom: sollicitatietrainingen, alumniwerking

Howest voorziet specifieke acties op het vlak van bepaalde vaardigheden van studenten:

 • Studievaardigheden:
  studenten die in het secundair onderwijs onvoldoende studievaardigheden ontwikkeld hebben, detecteren en remediëren
 • Taal:
  Pilootgroep Talen werkt aan een algemeen taalbeleid voor Howest, waar vereiste competenties per opleiding een plaats krijgen. De ‘taal van het hoger onderwijs’.
 • Sociale vaardigheden:
  Lectoren houden hun studenten niet enkel op hun academische vaardigheden, maar ook op vlaak van hun sociale vaardigheden in de gaten. Het betreft hier het goed functioneren in de hogeschool, zeg maar de ‘cultuur van het hoger onderwijs’.