Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Campus Rijselstraat » Wie zijn wij » Ombudsdienst

Ombudsdienst - Lokaal A.0.15

Delen via:  
Ombudsdienst Simon Stevin

De ombudspersoon voor onze campus, Rita De Clerck, vind je op het personeelssecretariaat.

Je kunt bij haar terecht met problemen van allerlei aard: studieproblemen, familiale problemen,.... Zij luistert en zoekt naar een geschikte oplossing.

Zij treedt bovendien op als bemiddelaar op jouw mondeling en/of schriftelijk verzoek en dit bij alle geschillen inzake het studiecontract. De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt jouw klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen.

Meer info: rita.de.clerck@howest.be