Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Lifelong Learning » Klinisch redeneren

Klinisch redeneren

Delen via:  

Klinisch redeneren - Howest Postgraduaat

Situering van de opleiding

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De technologie en de wetenschap staan niet stil. De bevolking wordt steeds ouder waardoor de complexiteit, de multipathologie en de multifarmacologie steeds prominenter aanwezig is in de zorg. Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te blijven garanderen vraagt dit van de verpleegkundige een andere aanpak.

In de dagelijkse praktijk lijkt het vaak alsof we in één oogopslag kunnen zien hoe het met de patiënt gaat. Dit vermogen tot verpleegkundig redeneren noemt men de ‘klinische blik’. Grondige achtergrondkennis van anatomie, fysiologie en pathologie in combinatie met krachtige en duidelijke communicatie is hiervoor noodzakelijk. Dit noodzaakt tot verdere professionalisering van verpleegkundigen om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg te borgen.

De Hogeschool West-Vlaanderen organiseert daarom de postgraduaatsopleiding ‘Klinisch redeneren’.

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot HBO5-verpleegkundigen en bachelors in de verpleegkunde die werkzaam zijn op een intensieve zorg of spoedgevallenzorg met het oog op het behouden van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Andere zorgprofessionals die in rechtstreeks contact komen met patiënten onafhankelijk van de gezondheidssector waarin ze werkzaam zijn kunnen de opleiding ook volgen.

Programma

We bouwen het programma systematisch en gradueel op volgens de principes van proactive nursing. (Bakker & Heycop, 2010; Bakker, 2015).

Het programma omvat diverse uitdagingen. Als communicatietool gebruiken we de SBARR-methodiek in combinatie met MEWS. Voor de patroonherkenning hanteren we een set van basisparameters gekoppeld aan diverse orgaansystemen :

 • A en B= het respiratoir systeem
 • C= het cardiovasculair systeem
 • D= het neurologisch systeem
 • E= het gastro-intestinaal systeem, het endocrien systeem en het afweer systeem
 • O= others

Na deze opleiding

 • ben je vertrouwd met de specifieke kennis en vaardigheden rond communicatie via de SBARR-methodiek;
 • heb je inzicht MEWS en verpleegkundig redeneren via de ABCDE-methodiek;
 • ben je vertrouwd met de basisparameters eigen aan de diverse orgaansystemen;
 • heb je inzicht in de werking van diverse orgaansystemen;
 • kan je een patiënt op een gestructureerde en systematisch wijze benaderen en proactief reageren op veranderingen;
 • kan je basisparameters optimaal observeren, ordenen en oordelen a.d.h.v. de 6 stappen van klinisch redeneren.

De opleiding bestaat uit zes lesdagen waarin we de theorie koppelen aan diverse casussen. De casussen zijn authentiek en worden tijdens de lessen samen opgelost op een systematisch wijze. De opleiding is erkend als postgraduaatsopleiding en komt overeen met 20 ECTS-punten.

Donderdag 22/03/2018

09:00-10:00 S. Vereecke: introductie
10:00-12:00 Introductie verpleegkundig redeneren a.d.h.v. de zes stappen van klinisch redeneren
13:00-16:00 SBARR en MEWS met praktijkgerichte casuïstiek a.d.h.v. basisparameters

Vrijdag 23/03/2018

09:00-12:00 A en B: het respiratoir systeem Anatomie, fysiologie, verpleegkundige patroonherkenning en verpleegkundige behandeling
13:00-16:00 A en B: praktijkgerichte respiratoire casuïstiek

Donderdag 26/03/2018

09:00-12:00 C: het cardiovasculair systeem Anatomie, fysiologie, verpleegkundige patroonherkenning en verpleegkundige behandeling
13:00-16:00 C: praktijkgerichte cardiovasculaire casuïstiek

Vrijdag 30/03/2018

09:00-12:00 D: het neurologisch systeem Anatomie, fysiologie, verpleegkundige patroonherkenning en verpleegkundige behandeling
13:00-16:00 D: praktijkgerichte neurologische casuïstiek

Vrijdag 04/05/2018

09:00-12:00 E: het gastro-intestinaal systeem, het endocrien systeem en het afweersysteem Anatomie, fysiologie, verpleegkundige patroonherkenning en verpleegkundige behandeling
13:00-16:00 E: praktijkgerichte casuïstiek

Donderdag 17/05/2018

09:00-12:00 Praktijkgerichte casuïstiek
13:00-16:00 Praktijkgerichte casuïstiek

Praktisch

Onderwijsorganisatie

De lesgever - Peter Cerisier - is reeds 25 jaar actief als verpleegkundige en engageert zich als stagementor voor de bachelor studenten verpleegkunde. De laatste 6 jaar was hij verantwoordelijk voor de implementatie van de methodiek van het verpleegkundig redeneren binnen diverse postgraduaatsopleidingen aan Howest.

Omwille van het interactieve karakter van de opleiding kunnen er zich maximaal 15 kandidaten inschrijven.

De lesdagen gaan telkens door op donderdag en/of vrijdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00 op onderstaand adres:

Howest Brugge, campus Rijselstraat
Rijselstraat 5 - 8000 Brugge
Routeplan

De eerste lesdag vindt plaats op donderdag 22 maart 2017.

Getuigschrift / diploma

Deelnemers die de lessen bijgewoond hebben, ontvangen een attest van gevolgde navorming. Deelnemers die het examens succesvol beëindigd hebben, ontvangen een getuigschrift.

Inschrijven

U kan zich online inschrijven tot 9 maart 2018.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 650 euro. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Schrijf het gepaste bedrag over op ons rekeningnummer BE22 0012 6531 1547 met vermelding: BDB 1313 ‘PGRED18’  naam en voornaam.

In deze prijs zijn inbegrepen: het boek ‘Proactive nursing: klinische problematiek inzichtelijk bekeken’ van Marc Bakker ISBN 978-90-5931-969-1, de presentaties aangeleverd op papier en digitaal, koffie en broodjesmaaltijden.

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof is aangevraagd. Indien je wenst aanspraak te maken op dit educatief verlof verzoeken wij je om dit mee te delen aan devika.dewan@howest.be

Meer informatie over deze opleiding

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij Sven Vereecke, coördinator navormingen. sven.vereecke@howest.be