Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Verpleegkunde » Verkort traject (brugopleiding)

Verkort traject verpleegkunde (brugopleiding)

Delen via:  
Howest bachelor Verpleegkunde

Bachelor Verpleegkunde via verkort traject (brugopleiding) in Brugge

“Behaal je bachelordiploma op een kwaliteitsvolle en haalbare wijze in combinatie met gezin en werk”.

Dit is mogelijk door een logische opbouw van het programma, beperkte contacturen en een persoonlijke begeleiding van je coach vanuit de opleiding.

Gediplomeerde verpleegkundigen, gebrevetteerde verpleegkundigen en gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) kunnen het diploma van bachelor in de Verpleegkunde behalen via een speciaal op deze vooropleiding afgestemd traject.

Voor alle gediplomeerden omvat de brugopleiding vanaf volgend academiejaar 150 studiepunten of het equivalent van 2,5 studiejaren hoger onderwijs, en dit in gans Vlaanderen.

Infoavonden over de verkorte opleiding Verpleegkunde:
maandag 12 februari, dinsdag 15 mei, donderdag 30 augustus telkens om 19u.

Gelieve uw aanwezigheid te bevesitgen via het online inschrijfformulier.

Onderwijsorganisatie

De verkorte opleiding in de Verpleegkunde aan Howest wordt georganiseerd door middel van één maal per week contactonderwijs (een volledige lesdag van 8 lesuren). Studenten krijgen per semester een mentor/coach toegewezen, en kunnen daarnaast ook steeds bij de coördinator en trajectbegeleider van de opleiding terecht. Examens vallen in januari en juni, de tweede examenkans vindt plaats in augustus en september.

Opleidingsprogramma en didactische aanpak

Het opleidingsprogramma voor de verkorte opleiding vertrekt vanuit de bereikte doelstellingen in de HBO 5 opleiding (vroegere A2 verpleegkunde). We maken de brug naar de vereiste competenties voor een bachelor in de verpleegkunde.

Het programma werd speciaal ontwikkeld voor de doelgroep HBO 5 verpleegkundigen. Men volgt ook les met deze groep (en niet met de dagopleiding verpleegkunde). De lectoren hebben ervaring in het lesgeven aan werkstudenten, en gebruiken de werkervaring van de studenten actief in hun lessen, zodat het leren van elkaar bevorderd wordt.

Doorheen het programma wordt de reeds aanwezige kennis verder verdiept; leer je kritisch nadenken; inzichten integreren; wetenschappelijke literatuur opzoeken, verwerken en gebruiken; theoretische inzichten toepassen in de praktijk,…. Kortom: je groeit in je job als verpleegkundige en staat na het afronden van de opleiding nog steviger in je schoenen!

De opleiding is toegankelijk voor HBO 5 verpleegkundigen met of zonder werkervaring. Afgestudeerden die niet aan het werk zijn lopen per semester 180 uur stage. Wie wel aan het werk is doet zijn stage op eigen werkvloer, en wordt hierbij opgevolgd door een mentor van de hogeschool en zijn leidinggevende op het werkveld. De groei die studenten binnen de opleiding doormaken wordt aldus vertaald naar een groei op het werkveld. Studenten gaan – met de verworven inzichten – actief aan de slag binnen hun eigen werkveld.

Contactpersoon

Nuttige info