Skip Navigation LinksGraaf Karel de Goedelaan (Kortrijk) » Campus Graaf Karel de Goedelaan » Awards en prijzen » Innovation awards

Innovation Awards

Delen via:  
innovation awards

DOE MEE MET DE INNOVATION AWARDS

Jaarlijks dienen er aan de West-Vlaamse hogescholen Howest, KATHO en KHBO heel wat studenten een afstudeerwerk in. Afstudeerwerken waaraan ze maandenlang met veel enthousiasme en inzet hebben gewerkt, begeleid door hun docenten en coaches binnen de bedrijven en organisaties. Heel vaak bevatten deze werken originele methodieken, inspirerende ideeën of nieuwe producten die een frisse wind in het werkveld kunnen doen waaien.

Om ervoor te zorgen dat deze werken effectief in de praktijk worden ingezet, wordt de uitreiking van de Innovation Awards georganiseerd: een wedstrijd die de meest innovatieve en valoriseerbare afstudeerwerken van Howest, KATHO en KHBO in de kijker zet en zowel hogescholen als bedrijven/organisaties wil stimuleren tot verdere samenwerking in de toekomst.

Twee criteria staan daarbij voorop: de (eind)werken moeten vernieuwend zijn en moeten een meerwaarde betekenen voor het werkveld. Het moet bovendien om laatstejaarsstudenten gaan die afstuderen aan een West-Vlaamse hogeschool.

Voor de rest zijn er weinig formele voorwaarden: het eindwerk mag evengoed een traditionele thesis zijn als een Small Business Project, een stage of een geïntegreerd project. Het doet er evenmin toe of het eindwerk in samenwerking met een bedrijf, een non-profit organisatie of binnen de hogeschool zelf gemaakt is.

En het hoeft evenmin om een echte ‘uitvinding’ of een compleet nieuw product te gaan; onder vernieuwing verstaan we bv. ook het toepassen van actuele technologieën of methodieken in een andere sector.

Meer info

7 categorieën:

  • Beeld & ICT
  • Gezondheidszorg
  • Internationaal & intercultureel
  • Milieu & materialen
  • Onderwijs & kennisoverdracht
  • Productontwikkeling
  • Sociaal & multidisciplinair

Registratie voor de Innovation Awards 2013 start begin mei.