Skip Navigation LinksGraaf Karel de Goedelaan (Kortrijk) » Campus Graaf Karel de Goedelaan » Awards en prijzen » Twee eindwerken bekroond

Twee eindwerken bekroond

Delen via:  

Tot 15 maart 2006 konden eindejaarsstudenten uit het hoger onderwijs bij Leiedal hun thesis­voorstel indienen in het kader van de actie "Intercommunale Leiedal subsidieert je eindwerk".

Met deze jaarlijkse actie wil Leiedal de wetenschappelijke interesse voor de regio Kortrijk vergroten, door vijf studenten te bekronen met een dotatie van 1.000 euro. Voorwaarde is dat zij een verdienstelijk eindwerk afleveren met een beleidsmatige bruikbaarheid en een duidelijke relevantie voor de werking van de intercommunale of de lokale besturen van de regio Kortrijk.

Op basis van streekrelevantie, innovatief gehalte en praktische, beleidsmatige bruikbaarheid heeft de commissie de volgende thesisvoorstellen van twee HOWEST studenten van het departement PIH bekroond:

  • "Sheridan - Hardware sizing voor servers" - Sam Van Broeck, Ben Motmans en Brecht Kets (bachelor Multimedia en communicatietechnologie) – PIH-begeleider: Johan De Gelas
  • "Mobiel maken van het web-based sociaal rampeninformatiesysteem" - Jeroen Mazereel (master Elektronica-ICT) - PIH-begeleider: Wouter Gevaert
  • "Onderzoek naar veiligheid, mogelijkheden en toepassingen van de elektronische identiteitskaart (eID)" - Hein Reynaert (master elektronica-ICT) – PIH-begeleider: Jan Devos
  • "(Voor-)studie naar modellering van het Scheebeekbekken" - Steven Devoldere (master milieukunde) – PIH-begeleider: Stijn Van Hulle

Meer info bij Hilde Robberecht - T 056 24 12 16