Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Psychologie » De opleiding Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie

Delen via:  
Howest bachelor Toegepaste psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie studeren aan Howest

Toegepaste PsychologieHet opleidingsprogramma van de bachelor in de toegepaste psychologie steunt op twee grote pijlers: ‘under construction’ en ‘@work’.

Aan het eind van de rit ben je een young professional die startklaar het werkveld betreedt. Deze rollen worden hier schematisch voorgesteld.

Hoe minder je ‘under construction’ bent, hoe meer je ‘@work’ bent.

Under construction

De opleiding Toegepaste psychologie start met een sterke theoretische basis (met ruimte voor algemene beroepscompetenties). Naarmate je de materie beter beheerst, besteden we meer aan- dacht aan de verschillende rollen die je in het werkveld moet kunnen opnemen.

BEDRIJFSPSYCHOLOGIE

In bedrijfspsychologie bestudeer je de mens in zijn rol als medewerker binnen een organisatie (privé of overheid).

SCHOOL- EN PEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE

Schoolpsychologie richt zich op het optimaliseren van de psychologische, pedagogische en didactische omstandigheden van kinderen en jongeren en dat op alle onderwijsniveaus.

KLINISCHE PSYCHOLOGIE

In de klinische psychologie worden psychologische inzichten en vaardigheden toegepast om psychische spanningen en relationele problemen van cliënten te verlichten.

REVALIDATIEPSYCHOLOGIE

De revalidatiepsychologie is vooral gericht op het omgaan met de gevolgen van ernstige ziektes, aandoeningen of ongevallen (bijvoorbeeld dementie, epilepsie, niet-aangeboren hersenletsel).

De praktijk: @WORK

@Work van Toegepaste psychologie start al in het eerste semester zodat je meteen praktijkervaring opdoet. Elk semester sla je je vleugels een beetje meer uit, tot je in het zesde semester het werkveld induikt voor een langere stageperiode. Dan schrijf je ook je bachelorproef.

ICAP: INTERNATIONAL CONFERENCES IN APPLIED PSYCHOLOGY

Studenten Toegepaste psychologie van verschillende hogescholen uit binnen- en buitenland ontmoeten elkaar op de internationale studie- conferentie die elk jaar door een andere partner georganiseerd wordt. Howest organiseerde in november 2010 het erg gesmaakte ICAP (International Conference in Applied Psychology).

WORKSHOPS GEVEN

Toegepaste psychologie leert je in semester 5 vormingsprogramma’s uitwerken die op een specifieke doelgroep gericht zijn.

LINK MET HET WERKVELD: DAIKIN

Toegepaste psychologie biedt je in semester 5 bieden we een seminarie HRM aan in samenwerking met Daikin. Ook binnen andere modules worden dergelijke ervaringsdeskundigen ingeschakeld.

DE KATROL – HET SCHARNIER

De opleiding Toegepaste psychologie werkt ook nauw samen met projecten zoals De Katrol en Het Scharnier. Studenten worden ingeschakeld om studie- en opvoedingsondersteuning te geven aan kansarme kinderen en hun ouders. Het is de bedoeling dat studenten van binnenuit kennismaken met gezinnen in armoede en vaardigheden ontwikkelen om met deze kinderen en hun gezinnen om te gaan.

COMMUNICATIETECHNIEKEN

Communicatie is een essentieel onderdeel van je opleiding. Via intensieve trainingsprogramma’s in kleine groepjes maken we je die vaardigheden eigen. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen leert de student eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten kennen. Gespreksvaardigheden, presentatie- en vergadertechnieken komen aan bod, telkens voorafgegaan door de nodige theoretische achtergrond.

MULTIPROFESSIONEEL SAMENWERKEN

In semester 6 wordt een multiprofessioneel leertraject uitgestippeld met studenten uit verschillende opleidingen die met gezondheidszorg te maken hebben. In interdisciplinaire studententeams bespreek je echte casussen en maak je kennis met professionals uit verschillende werkvelden. Ondanks het grote aantal studenten verlopen de activiteiten kleinschalig.

MOBILITY WINDOW

Naast het reguliere programma binnen Howest en enkele kortdurende internationale ervaringen voorziet en faciliteert de opleiding eveneens de mogelijkheid om een semester te studeren aan een buitenlandse partnerschool en/of stage te doen in een buitenlandse organisatie.

Job

Kiezen voor Toegepaste psychologie is kiezen voor een professionele toekomst in het unieke en uitgestrekte onderzoeksdomein van de psychologie.

Als bachelor in de Toegepaste psychologie werk je vooral in organisaties die professionele hulp verlenen met het oog op het optimaliseren van het (psychosociaal) welzijn van mensen, zoals:

 • personeelsdiensten in openbare instellingen en privébedrijven
 • selectie- en wervingsbureaus
 • arbeidstrajectbegeleiding
 • algemene ziekenhuizen
 • psychiatrische ziekenhuizen of centra (voor kinderen, jongeren en volwassenen)
 • centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • centra voor Algemeen Welzijn
 • centra voor leerlingenbegeleiding en scholen
 • centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • revalidatiecentra (voor zowel kinderen als volwassenen)
 • expertisecentra voor autisme
 • slachtofferhulp bij de politie
 • als zelfstandige een activiteit uitoefenen, zowel in de klinische als de HRM-wereld.

Voor wie onmiddellijk het werkveld in wil stappen, worden vanuit de opleiding sollicitatietrainingen georganiseerd in samenwerking met de VDAB.

Een student vertelt …

Jacintha Dijkstra ,
afgestudeerde Toegepaste psychologie

“Wat ik vooral in de opleiding heb gewaardeerd, is de praktijkgerichtheid en de mogelijkheid tot open en kritische communicatie. De lectoren staan altijd open voor andere invalshoeken en de eigen inbreng van studenten. Dit maakt dat ik binnen mijn opleiding vooral geleerd heb zelf kritisch na te denken en steeds nieuwe zaken uit te proberen. Tijdens mijn opleiding heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van gericht werven en selecteren: het voeren van selectie-interviews, het afnemen van beroepsgeoriënteerde testen ... wat me goed van pas komt in mijn huidige job.”

Internationaal

Studeren of stage lopen in het buitenland is een absolute meerwaarde. Howest hecht groot belang aan internationalisering. Alle Howest-opleidingen promoten dan ook actief de internationale gedachte onder hun studenten en docenten.

Bekijk hier alle internationale initiatieven

Nuttige info