Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Psychologie » Postgraduaat Peer support coach

Postgraduaat Peer support coach

Delen via:  

Postgraduaat Peer Support Coach

Situering van de opleiding

Jongeren kloppen vaak met hun vragen en problemen aan bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’). Peer support is een preventieve methode waarbij jongeren elkaar ondersteunen ter bevordering van een positief schoolklimaat. Peer supporters krijgen een training waarbij hun competenties versterkt worden om anderen te helpen. Er zijn heel wat voordelen verbonden aan peer support: zowel voor jongeren als voor opvoeders (bijv. jeugdwerkers, leerkrachten, leerlingenbegeleiding) en organisaties (bijv. jeugdwerk, school).. Maatwerk, betrokkenheid en structurele inbedding zijn daarbij echter heel belangrijk.

Geloof je in de kracht van jongeren? Wil je aan de slag met peer support? Met deze opleiding willen we opvoeders, leerkrachten en jongerenwerkers trainen om peer support structureel en onderbouwd te implementeren in hun organisatie.

Voor wie?

De opleiding Peer Support Coach wordt georganiseerd voor opvoeders, leerkrachten en jeugdwerkers. Dit postgraduaat is daarom toegankelijk voor iedereen met een diploma Bachelor/Master (of laatstejaarsstudenten) in de studiegebieden:

 • Onderwijs (bijv. bachelor basis- of secundair onderwijs, Specifieke Lerarenopleiding)
 • Bachelors sociaal-agogisch werk (bijv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogiek, …)
 • Masters psychologie en pedagogische wetenschappen (bijv. master psychologie, master pedagogische wetenschappen, master sociale agogiek, …)

Geïnteresseerd, maar geen houder van zo’n diploma?

Dan kun je alsnog toegelaten worden, als je een aantoonbare gelijkwaardige werkervaring kunt voorleggen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met heleen.becuwe@howest.be

Programma

We bouwen het programma (eenjarig en 20 studiepunten) systematisch en gradueel op via vijf modules. De modules worden verzorgd door verschillende Vlaamse deskundigen op het vlak van leerlingenparticipatie en peer support. De lessen starten telkens om 9u en eindigen om 16u.

Een gedetailleerde versie van het programma komt binnenkort online.

Module 1: Kader & uitgangspunten

Module 2: Jongerenparticipatie

Module 3: Buddy’s en vertrouwensleerlingen

Module 4: Peer mediation

Module 5: Implementatie van peer support

Na deze opleiding

 • Ben je vertrouwd met de maatschappelijke, sociologische en leertheoretische inzichten over peer support
 • Heb je inzicht in het belang van een krachtig beleidsvoerend vermogen en de whole school approach en kan je deze hefbomen aftoetsen in een concrete context
 • Heb je inzicht in de leefwereld en de ontwikkeling van jongeren en kun je acties daarop afstemmen
 • Ben je vertrouwd met de preventiepiramide en integrale benadering van (socio-emotionele) problemen
 • Heb je inzicht in verschillende vormen van leerlingenparticipatie
 • Kan je leerlingenparticipatie in een school opstarten of optimaliseren
 • Kan je bij leerlingen talenten aanboren, hun veerkracht versterken, werken aan weerbaarheid, positief zelfbeeld, hulpvragen, gezond kiezen, zelfzorg en zorg voor anderen
 • Heb je inzicht in verschillende vormen van peer support en hoe deze georganiseerd en geïmplementeerd kunnen worden
 • Ben je vertrouwd met de verschillende rollen van een peer supporter
 • Heb je inzicht in de voorwaarden voor een optimale organisatie en implementatie
 • Kan je een actieplan opstellen voor het implementeren van peer support in een school
 • Kan je als peer support coach de implementatie van peer support in een school monitoren

Praktisch

Onderwijsorganisatie

 • Start: oktober 2017
 • Duur: tot juni 2018
 • Lesdagen: dinsdag of donderdag
 • Kostprijs: 650 euro voor de volledige opleiding
 • Aantal studiepunten: 20
 • Locatie: Howest campus Rijselstraat, Rijselstraat 1, 8200 Brugge

Getuigschrift/Diploma

Wie de volledige opleiding volgt en het opdrachtenportfolio maakt, ontvangt een getuigschrift. Wie de opleiding slechts gedeeltelijk volgt en/of het opdrachtenportfolio niet vervolledigt, krijgt een attest van navorming voor de gevolgde sessies.

We bieden ook de mogelijkheid aan organisaties om de modules te verdelen. Module 1 en 5 zijn voor iedereen verplicht. Organisaties kunnen er echter voor kiezen om module 2, 3 en 4 telkens door een ander personeelslid te laten volgen. Een attest van navorming wordt dan uitgereikt.

Inschrijven

U kan zich online inschrijven tot maandag 18 september 2017.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 650 euro. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Schrijf het gepaste bedrag over op ons rekeningnummer BE53 0012 6531 2153 met vermelding BDB1312 PGPEERCOACH1718, naam en voornaam.

In deze prijs zijn inbegrepen: 16 lessen, de cursus, koffie/thee en broodjesmaaltijden.

Online inschrijven

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof is aangevraagd. Indien je wenst aanspraak te maken op dit educatief verlof verzoeken wij je om dit mee te delen aan heleen.becuwe@howest.be

Meer informatie over deze opleiding

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij de coördinator Heleen Becuwe, heleen.becuwe@howest.be

Contact   |    Privacy & Copyrights ©2015 HOWEST.be - Lid van AUGent