Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Psychologie » Postgraduaat Peer support coach

Postgraduaat Peer support coach

Delen via:  

Postgraduaat Peer Support Coach

Situering van de opleiding

Jongeren gaan in de eerste plaats met hun vragen en problemen bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’) te rade. Ze zoeken steun bij elkaar. Peer support is de noemer waaronder verschillende vormen van ondersteuning door peers thuishoren (bijv. peer leaders, peer educators, peer mentors, peer coaches, vertrouwensleerlingen of leerlingenbemiddelaars). Aan peer support in het onderwijs worden op basis van heel wat ervaring en onderzoek specifieke voordelen gekoppeld: zowel voor leerlingen als voor de leerkrachten en de school.

Peer support kan preventief een grote rol spelen. Een goede organisatie en omkadering van jongeren voor het slagen van peer support zijn daarvoor echter cruciaal. Met deze opleiding willen we leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdwerkers, … en al diegenen die werken met jongeren handvaten aanreiken en trainen om peer support structureel en onderbouwd te implementeren in hun organisatie.

Voor wie?

De opleiding peer support coach richt zich tot diegenen die beschikken over een diploma Bachelor/Master of laatstejaarsstudenten in de studiegebieden:

 • Onderwijs (bijv. bachelor basis- of secundair onderwijs, Specifieke Lerarenopleiding)
 • Bachelors sociaal-agogisch werk (bijv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogiek, …)
 • Masters psychologie en pedagogische wetenschappen (bijv. master psychologie, master pedagogische wetenschappen, master sociale agogiek, …)

Geïnteresseerd, maar geen houder van zo’n diploma?

Dan kun je alsnog toegelaten worden, als je een aantoonbare gelijkwaardige werkervaring kunt voorleggen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met heleen.becuwe@howest.be

Programma

We bouwen het programma (eenjarig en 20 studiepunten) systematisch en gradueel op via vier modules. De modules worden verzorgd door verschillende Vlaamse deskundigen op het vlak van leerlingenparticipatie en peer support. De lessen starten telkens om 9u en eindigen om 16u.

Module 1: Theoretische onderbouwing van peer support

De eerste module werd in samenwerking met masterstudenten onderwijskunde (Eva Creve, Manon Engels, Marjolein Van Den Noortgate en Judith van Dorpe) van Universiteit Gent ontworpen.

Donderdag 6 oktober Inleiding + de leefwereld van jongeren (in school)
Dinsdag 18 oktober Wat vinden jongeren belangrijk + sociale leertheorieën en de preventiepiramide
Donderdag 27 oktober Beleidsvoerend vermogen, de whole school approach, een participatieve basishouding bij het werken met jongeren

Module 2: Leerlingenparticipatie als hefboom in een integrale preventieve benadering

Dinsdag 8 november Kinderen en jongeren sterker maken
Vrijdag 25 november Leerlingenparticipatie: vormen & organisatie
Donderdag 8 december Herstelgericht werken en de nieuwe autoriteit

Module 3: Peer support

Donderdag 19 januari Het project conflixers, peer support in de praktijk, schoolspotters, jeugdadviseurs
Dinsdag 31 januari Peer mediation
Woensdag 15 februari Peer mediation
Donderdag 9 maart Peer mediation
Dinsdag 21 maart Peer mediation
Donderdag 30 maart Peer education, peer support en sociale media

Module 4: Mijn rol als peer support coach

Dinsdag 18 april Mijn rol als begeleider van peer supporters
Dinsdag 25 april Het opstellen van een actieplan voor de implementatie van peer support
Donderdag 11 mei Het opstellen van een actieplan voor de implementatie van peer support
Vrijdag 9 juni Voorstellen actieplan + afsluitende bespreking postgraduaat

Na deze opleiding

 • Ben je vertrouwd met de maatschappelijke, sociologische en leertheoretische inzichten over peer support
 • Heb je inzicht in het belang van een krachtig beleidsvoerend vermogen en de whole school approach en kan je deze hefbomen aftoetsen in een concrete context
 • Heb je inzicht in de leefwereld en de ontwikkeling van jongeren en kun je acties daarop afstemmen
 • Ben je vertrouwd met de preventiepiramide en integrale benadering van (socio-emotionele) problemen
 • Heb je inzicht in verschillende vormen van leerlingenparticipatie
 • Kan je leerlingenparticipatie in een school opstarten of optimaliseren
 • Kan je bij leerlingen talenten aanboren, hun veerkracht versterken, werken aan weerbaarheid, positief zelfbeeld, hulpvragen, gezond kiezen, zelfzorg en zorg voor anderen
 • Heb je inzicht in verschillende vormen van peer support en hoe deze georganiseerd en geïmplementeerd kunnen worden
 • Ben je vertrouwd met de verschillende rollen van een peer supporter
 • Heb je inzicht in de voorwaarden voor een optimale organisatie en implementatie
 • Kan je een actieplan opstellen voor het implementeren van peer support in een school
 • Kan je als peer support coach de implementatie van peer support in een school monitoren

Praktisch

Onderwijsorganisatie

 • Start: oktober 2016
 • Duur: tot juni 2017
 • Lesdagen: meestal dinsdag of donderdag
 • Kostprijs: 650 euro voor de volledige opleiding
 • Aantal studiepunten: 20
 • Locatie: Howest campus Rijselstraat, Rijselstraat 1, 8200 Brugge (leslokaal K017)

Getuigschrift/Diploma

Deelnemers die de lessen bijgewoond hebben, ontvangen een attest van gevolgde navorming. Deelnemers die de opdrachten succesvol beëindigd hebben, ontvangen een getuigschrift. We bieden ook de mogelijkheid aan scholen om een schoolgetuigschrift te behalen. Dit betekent dat één school verschillende personeelsleden kan inzetten die elk een deel van de opleiding volgen. Op die manier streven we een groot draagvlak voor peer support op school na.

Inschrijven

U kan zich online inschrijven tot vrijdag 30 september 2016.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 650 euro. Dit jaar kunnen we de opleiding door extra middelen echter aan de helft van de prijs, 325 euro dus, organiseren. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Schrijf het gepaste bedrag over op ons rekeningnummer BE53 0012 6531 2153​ met vermelding BDB1312 PGPEERSUPCOACH, naam en voornaam.

In deze prijs zijn inbegrepen: 16 lessen, de presentaties digitaal aangeleverd, koffie/thee en broodjesmaaltijden.

Online inschrijven

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof is aangevraagd. Indien je wenst aanspraak te maken op dit educatief verlof verzoeken wij je om dit mee te delen aan heleen.becuwe@howest.be

Meer informatie over deze opleiding

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij de coördinator Heleen Becuwe, heleen.becuwe@howest.be

Contact   |    Privacy & Copyrights ©2015 HOWEST.be - Lid van AUGent