Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Psychologie » Postgraduaat Peer support coach

Postgraduaat Peer support coach

Delen via:  

Postgraduaat Peer Support Coach

Situering van de opleiding

Jongeren kloppen vaak met hun vragen en problemen aan bij leeftijds- of leefstijlgenoten (‘peers’). Peer support is een preventieve methode waarbij jongeren elkaar ondersteunen ter bevordering van een positief schoolklimaat. Peer supporters krijgen een training waarbij hun competenties versterkt worden om anderen te helpen. Er zijn heel wat voordelen verbonden aan peer support: zowel voor jongeren als voor opvoeders (bijv. jeugdwerkers, leerkrachten, leerlingenbegeleiding) en organisaties (bijv. jeugdwerk, school).. Maatwerk, betrokkenheid en structurele inbedding zijn daarbij echter heel belangrijk.

Geloof je in de kracht van jongeren? Wil je aan de slag met peer support? Met deze opleiding willen we opvoeders, leerkrachten en jongerenwerkers trainen om peer support structureel en onderbouwd te implementeren in hun organisatie.

Voor wie?

De opleiding Peer Support Coach wordt georganiseerd voor opvoeders, leerkrachten en jeugdwerkers. Dit postgraduaat is daarom toegankelijk voor iedereen met een diploma Bachelor/Master (of laatstejaarsstudenten) in de studiegebieden:

 • Onderwijs (bijv. bachelor basis- of secundair onderwijs, Specifieke Lerarenopleiding)
 • Bachelors sociaal-agogisch werk (bijv. bachelor toegepaste psychologie, bachelor sociaal werk, bachelor orthopedagogiek, …)
 • Masters psychologie en pedagogische wetenschappen (bijv. master psychologie, master pedagogische wetenschappen, master sociale agogiek, …)

Programma

We bouwen het programma (eenjarig en 20 studiepunten) systematisch en gradueel op via vijf modules. De modules worden verzorgd door verschillende Vlaamse deskundigen op het vlak van leerlingenparticipatie en peer support. De lessen starten telkens om 9u en eindigen om 16u.

Een gedetailleerde versie van het programma komt binnenkort online.

Module 1: Kader & uitgangspunten

5 oktober

Howest

 • Inleiding: wat is peer support?
 • Toelichting postgraduaat + kennismaking

Prof. Dr. Wim Beyers (Universiteit Gent)

 • Psychologie van de adolescentie
12 oktober

Prof. Dr. Wim Beyers (Universiteit Gent)

 • De zelfdeterminatietheorie: competentie, autonomie en verbondenheid als vitamines voor groei
26 oktober

Sabine Coppens (Netwerk Onderwijs Mediation)

 • De preventiepiramide

Module 2: Jongerenparticipatie

7 november

De Vlaamse Scholierenkoepel

 • De leefwereld van jongeren op school en in de vrije tijd
 • Jongerenparticipatie: vormen & organisatie
14 november

Jong en van Zin & Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

 • Empowerment van jongeren Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • De participatieve basishouding
30 november

Sabine Coppens (Netwerk Onderwijs Mediation)

 • Herstelgericht werken
 • De nieuwe autoriteit

Module 3: Buddy’s en vertrouwensjongeren

18 januari

De Vlaamse Scholierenkoepel

 • Het project conflixers

JAC Noord-West-Vlaanderen

 • Buddysystemen
30 januari

Howest

 • Vertrouwensjongeren

Module 4: Peer mediation

27 februari

Erwin Vermesen

 • Train de trainer peer mediation
1 maart

Erwin Vermesen

 • Train de trainer peer mediation
13 maart

Erwin Vermesen

 • Train de trainer peer mediation
22 maart

Erwin Vermesen

 • Train de trainer peer mediation
27 maart

Paul Van Thienen

 • Peer mediation in de praktijk

Module 5: Implementatie van peer support

26 april

Jong & Van Zin

 • De begeleidershouding
15 mei

Guido Decombel (pedagogische begeleidingsdienst)

 • Beleidsvoerend vermogen van een organisatie
 • De keuze voor een integrale aanpak
31 mei

Howest

 • Actieplan
 • Evaluatie

 

Na deze opleiding

 • Ken je verschillende vormen van peer support en kun je deze organiseren en implementeren in jouw organisatie
 • Heb je inzicht in de leefwereld van jongeren en kun je acties organiseren afgestemd op de leefwereld van jongeren
 • Kun je de vitamines om jongeren te doen groeien (i.e. autonomie, competentie, verbondenheid) stimuleren
 • Kun je de preventiepiramide gebruiken voor de ontwikkeling van een positief preventiebeleid op school
 • Kun je de zelfdeterminatietheorie en de preventiepiramide gebruiken als kader voor de implementatie van peer support
 • Kun je verschillende vormen van leerlingenparticipatie organiseren en implementeren in de eigen school
 • Kun je bij leerlingen talenten aanboren, hun veerkracht versterken, werken aan weerbaarheid, positief zelfbeeld, hulpvragen, gezond kiezen, zelfzorg en zorg voor anderen
 • Neem je een participatieve basishouding aan in het werken met jongeren
 • Kun je herstelgericht werken (ondersteunen) op school
 • Kun je de nieuwe autoriteit ondersteunen op school
 • Kun je een buddysysteem opstarten in de eigen organisatie
 • Kun je de verschillende rollen van vertrouwensjongeren onderscheiden en benoemen
 • Kun je jongeren opleiden tot vertrouwensjongeren
 • Kun je een projectmanagementplan voor vertrouwensjongeren uitwerken
 • Kun je conflicten identificeren en ordenen volgens de graad van conflict
 • Kun je bemiddelen volgens de vijf stappen van bemiddeling
 • Kun je jongeren opleiden tot bemiddelaar
 • Kun je een projectmanagementplan voor peer mediation uitwerken
 • Heb je zicht op de randvoorwaarden waarom een implementatie/ vernieuwing in je school blijft hangen
 • Kun je het beleidsvoerend vermogen en de whole school approach aftoetsen in de eigen organisatie
 • Kun je onderzoeken welke vorm van peer support het best past in de eigen organisatie
 • Kun je peer support als veranderingstraject introduceren in de eigen organisatie
 • Kan je als peer support coach de implementatie van peer support in een school coördineren
 • Kun je jongeren opleiden tot peer supporter
 • Kun je peer supporters begeleiden

Praktisch

Onderwijsorganisatie

 • Start: oktober 2017
 • Duur: tot juni 2018
 • Lesdagen: dinsdag of donderdag
 • Kostprijs: 650 euro voor de volledige opleiding
 • Aantal studiepunten: 20
 • Locatie: Howest campus Rijselstraat, Rijselstraat 1, 8200 Brugge

Getuigschrift/Diploma

Wie de volledige opleiding volgt en het opdrachtenportfolio maakt, ontvangt een getuigschrift. Wie de opleiding slechts gedeeltelijk volgt en/of het opdrachtenportfolio niet vervolledigt, krijgt een attest van navorming voor de gevolgde sessies.

We bieden ook de mogelijkheid aan organisaties om de modules te verdelen. Module 1 en 5 zijn voor iedereen verplicht. Organisaties kunnen er echter voor kiezen om module 2, 3 en 4 telkens door een ander personeelslid te laten volgen. Een attest van navorming wordt dan uitgereikt.

Inschrijven

U kan zich online inschrijven tot maandag 18 september 2017.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 650 euro. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Schrijf het gepaste bedrag over op ons rekeningnummer BE53 0012 6531 2153 met vermelding BDB1312 PGPEERCOACH1718, naam en voornaam.

In deze prijs zijn inbegrepen: 16 lessen, de cursus, koffie/thee en broodjesmaaltijden.

Online inschrijven

Meer informatie over deze opleiding

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij de coördinator Heleen Becuwe, heleen.becuwe@howest.be