Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Onderwijs: lager onderwijs » Postgraduaat niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs

Postgraduaat niet-confessionele zedenleer voor het basisonderwijs

Delen via:  

Voor wie?

Niet-Confessionele ZedenleerDeze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding te vormen tot leraar nietconfessionele zedenleer (NCZ) voor het lager onderwijs.

Ook wanneer je minimaal een professionele bachelor hebt behaald en daarbij een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid kan je inschrijven.

  • We verwachten van jou een vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijk engagement.
  • Je bent maatschappelijk en democratisch ingesteld.
  • Je bent bereid om een goede relatie uit te bouwen met je leerlingen.
  • Je kan je inleven in de leefwereld van het kind.
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
  • Je wil graag niet-confessionele zedenleer geven in de basisschool.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een diploma in een geïntegreerde, specifieke of initiële lerarenopleiding:

  • Geïntegreerde lerarenopleiding PBA (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs)
  • PBA + GPB (SLO)
  • HOKT + GPB (SLO)
  • SLO, ILOAN, Aggregatie (universiteit/hogeschool)

Inhoud

De opleiding is theoretisch en praktisch. In de vakken ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’ behandelen we de vrijzinnig humanistische levenshouding. Wat betekent vrijzinnig zijn? Wat is humanisme? Hoe ontstaat het vrije denken? Hoe is het vak NCZ ontstaan? Wat zijn de algemene richtlijnen voor het vak NCZ?

Het vak ‘Morele opvoeding’ behandelt waarden, normen, waardenvorming en theorieën over morele opvoeding. We gaan dieper in op de procesdoelen van het vak NCZ.

In het praktische gedeelte ligt in de basismodule praktijk de nadruk op observatie en reflectie. Hoe ziet een goede les NCZ eruit? Welke specifieke werkvormen worden gebruikt?

In de uitbreidingsmodule praktijk worden de stagelessen gepland. Hier ligt de nadruk op zelf les geven in de verschillende graden van de basisschool.

Organisatie

Alumni van Howest die reeds studiepunten behaalden omdat ze ‘Zingeving partim NCZ’ volgden, kunnen vrijgesteld worden voor ‘Vrijzinnig Humanisme’ en ‘Verdraagzaamheid en zingeving’.

De lessen gaan door op woensdagnamiddag

Getuigenis

Maité Gevaert
Afgestudeerde Lager onderwijs

Jessie Morel - Afgestudeerde Lager onderwijs

“Tijdens mijn opleiding tot bachelor in het lager onderwijs, merkte ik doorheen een leuke stageperiode dat het onderwijzen van het vak niet-confessionele zedenleer mij erg veel voldoening gaf. Ik kon er meer van mezelf in kwijt, voelde meer connectie met de leerlingen en hield ervan om van mijn leerlingen echte ‘wereldburgers’ te maken.

Daarom besloot ik mijn voltijdse job in het onderwijs te combineren met het postgraduaat niet-confessionele zedenleer. Mijn opleiding voelde nooit als een opgave omdat ze erg goed aansluit bij het werkveld en je bijgevolg heel veel nuttige bagage kan meenemen om effectief van start te gaan als leermeester nietconfessionele zedenleer.”

Meer informatie over het Postgraduaat Niet-confessionele zedenleer?

Contactpersoon: Eva Roelandt - eva.roelandt@howest.be
Opleidingsbrochure