Skip Navigation LinksSint-Jorisstraat (Brugge) » Opleidingen » Onderwijs: lager onderwijs » Hoe ziet de opleiding Lager Onderwijs eruit?

Hoe ziet de opleiding Lager Onderwijs eruit?

Delen via:  
Howest bachelor Lager onderwijs

Waarom Lager Onderwijs studeren aan Howest?

PRAKTIJKGERICHTE EN VEELZIJDIGE OPLEIDING

Onze opleiding Lager Onderwijs laat je heel snel contact maken met de zes leerjaren. Je krijgt al in het eerste semester een eerste kans om op stage te gaan. Je vindt je weg in hedendaagse leermiddelen en hebt oog voor een rijke leeromgeving. Je loopt, naar mate je opleiding vordert, je stage dichter bij huis. Je ervaart andere, vernieuwende onderwijsmethodes en dat kan in binnen- en in buitenland.

Tijdens je studies Lager Onderwijs maak je gebruik van digitale leerplatforms, digitale schoolborden en de hedendaagse onderwijsinfrastructuur.

Je verwerft met talrijke praktijkopdrachten en dienstverlening een brede en veelzijdige kijk op elk kind en op vele mogelijke schoolomgevingen.

LAGER ONDERWIJS: VENSTER OP HET BEROEP (SEMESTER 1 TOT 4)
EN UITDAGENDE DIDACTIEK (SEMESTER 5 TOT 6)

De eerste vier semesters van de opleiding Lager Onderwijs bevatten een module ‘venster op het beroep’. In semester vijf en zes heten de modules ‘uitdagende didactiek’. Ze vormen een rode draad doorheen de opleiding.

LEERGEBIEDEN VOOR LAGER ONDERWIJS

Als toekomstige leerkracht gebruik je competenties nodig om kinderen te helpen ontwikkelen in al die leergebieden te helpen ontwikkelen. Deze competenties verwerven je via deze
modules : leergebied Frans, leergebied expressieve ontwikkeling (EO), leergebied Nederlands, leergebied Lichamelijke opvoeding (LO), leergebied wereldoriëntatie (WO), Leergebied Wiskunde. Een topper van de opleiding is de integratie van alle muzische domeinen (beeld, muziek, drama, beweging, media).

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

De titel ‘cultuur en maatschappij’ verwijst naar de brede maatschappelijke opdracht van de leerkracht. We beogen dat alle toekomstige leerkrachten een brede maatschappelijk-culturele belangstelling vertonen en dat ze cultuurexpertise verwerven.

LEERGEBIED ZINGEVING

Deze module toon het actief pluralistisch karakter van onze hogeschool. De student volgt naar keuze Niet Confessionele Zedenleer (NCZ), Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG) of los van de levensbeschouwingen maar ook fel gelinkt aan zingeving Filosoferen met Kinderen. Wanneer je Rooms-Katholieke Godsdienst volgt kun je in het vrij Katholiek onderwijs aan de slag. Je kunt godsdienstactiviteiten integreren in het lopende belangstellingscentrum.

Wie kiest voor NCZ en dat verder afwerkt in een postgraduaat kan later NCZ geven in het lager onderwijs.

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN (SEMESTER 1 EN 2)

Vanuit een screening van de startcompetenties werken we aan een sterk basisniveau van communiceren en taal bij de toekomstige leerkracht.

DIDACTISCHE ATELIERS (SEMESTER 1 TOT 5)

In een atelier kan je proefdraaien en experimenteren. Gewapend met heel klassieke maar ook met e-tools van de digitale labs test je uit wat een goede activiteit voor kleuters kan zijn. Deze ateliers zijn een goede voorbereiding op de stages.

ONDERWIJSPRAKTIJK (SEMESTER 1 TOT 6)

De talrijke stages van de opleiding zijn ondergebracht onder de noemer ‘onderwijspraktijk’. Elk semester heeft een module onderwijspraktijk. Ze beklemtonen de praktijkgerichtheid van elk semester en van de hele opleiding. Het vertrekpunt ligt bij jezelf. Het eerste semester heet dan ook: mijn verkenning. Daarna leer je het onderwijsgebeuren op steeds grotere schaal kennen. De allerlaatste module onderwijspraktijk bevat een zelfstandige stage van 7 weken in dezelfde school.

Semester 1 heeft een inleefweek in de lagere school. Daarna heeft elk semester een module onderwijspraktijk. Dat beklemtoont de praktijkgerichtheid van elk semester en van de hele opleiding. Het vertrekpunt ligt bij jezelf. Het eerste semester heet dan ook: mijn verkenning.

Daarna leer je het onderwijsgebeuren op steeds grotere schaal kennen. Op het einde van de opleiding maak je je bachelorproef en sluit je je portfolio af.

Waar vind je de job van je leven?

Howest Brugge Lager Onderwijs JobAls onderwijzer geef je niet enkel les in het lager onderwijs, je kunt ook terecht in het buitengewoon lager onderwijs en er liggen ook mogelijkheden in het buitengewoon secundair onderwijs of in een ziekenhuisklasjes.

Wie wenst kan zich vanuit Howest richten op alle onderwijsnetten.

Een student vertelt …

Muriël Ramoudt
Afgestudeerde Lager Onderwijs

“Nooit gedacht dat ik op mijn negenendertig nog op zo’n mooie wijze een diploma bachelor Lager Onderwijs zou behalen aan Howest in Brugge. Ons eerste jaar vormde de basis, het inzicht en de visie waarmee wij op pad trokken doorheen de volgende semesters om ons pad verder te verfijnen en uit te breiden. Ik zet mij nu ten volle in om met collega’s en ouders verder te werken aan het versterken van een boeiende, leerrijke, warme en krachtige schoolomgeving waar de kinderen zich thuis voelen.”

Verder studeren

  • Je kunt in Howest, in één academiejaar via een verkort traject een tweede bachelor in het onderwijs volgen.
  • Je kunt via een schakelprogramma ook een master in de Pedagogische wetenschappen of in de Onderwijskunde volgen aan onze associatiepartner UGent.
  • Je kunt vlot aansluiten op andere bachelor- en masteropleidingen die door Howest en de associatiepartners worden aangeboden. We denken bijvoorbeeld aan lerarenopleidingen bij een ander onderwijsniveau, een bachelor in de Ergotherapie, Journalistiek of de educatieve master in de Pedagogische wetenschappen of Onderwijskunde.

Bekijk ons aanbod

Internationaal

Studeren of stage lopen in het buitenland is een absolute meerwaarde. Howest hecht groot belang aan internationalisering. Alle Howest-opleidingen promoten dan ook actief de internationale gedachte onder hun studenten en docenten.

Bekijk alle internationale initiatieven

Nuttige info