Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Verpleegkunde » De opleiding Verpleegkunde

De opleiding Verpleegkunde

Delen via:  
Howest bachelor Verpleegkunde

De opleiding verpleegkunde volledig in een nieuw jasje!

Nieuwe opleiding & nieuwe praktijklokalen

In september 2015 besliste minister Crevits dat de opleiding verpleegkunde vanaf academiejaar 2016 vier jaar zal bedragen. Deze beslissing kwam er door de vaststelling dat de zorg steeds complexer wordt, en dat er voldoende stage-uren nodig zijn om studenten degelijk te kunnen voorbereiden op een tewerkstelling in de diverse zorgdomeinen van de verpleegkunde.

Een volledig nieuw curriculum werd ontwikkeld om studenten nog beter voor te bereiden op deze complexe en boeiende zorgpraktijk.

Binnen Howest werd dit academiejaar – aansluitend op deze ontwikkelingen – volop gewerkt aan een vernieuwing van het praktijkonderwijs. Een volledige vleugel van het gebouw in de Rijselstraat werd gerenoveerd en gerestyled, om ook in de praktijklessen zoveel mogelijk reële contexten te creëren en tevens meer oefenkansen aan te bieden.

Een sneak preview vind je hieronder.

Ook het (door Europa en Vlaanderen verplichte) generalistisch karakter van de opleiding - wat wil zeggen dat studenten die afstuderen in staat moeten zijn om zowel binnen een ziekenhuiscontext als binnen de thuiszorg te werken, en dit met verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, personen met een psychiatrische aandoening,..) - werd meegenomen in deze vernieuwing. Zo zal de student zowel in de theorielessen, het praktijkonderwijs op school als op stage alle Europese zorgdomeinen leren kennen.

Howest was de eerste hogeschool die koos voor een generalistische of polyvalente opleiding. Onze studenten studeren al jaren af als verpleegkundigen die breed inzetbaar zijn. De arbeidsmarkt reageerde hier positief op.

We hebben alumni die werken bij Kind en Gezin, in psychiatrische ziekenhuizen, in de geriatrische zorg, de thuiszorg, op een spoedafdeling of intensieve zorgen afdeling,… Werkgevers geven aan dat zij degelijk zijn voorbereid op de praktijk!

Getuigenis Alain Antierens
Paramedisch directeur, Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie

“De gezondheidszorg legt steeds meer de nadruk op het efficiënt inzetten en gebruiken van de schaarse middelen die beschikbaar zijn. Eén van de basisprincipes van efficiënt management is beroep kunnen doen op multifunctioneel inzetbare mensen. Howest biedt volgens mij een antwoord op deze bekommernissen. Studenten komen (opnieuw) in contact met het globale aanbod! Door hun algemeen polyvalente opleiding zijn ze multifunctioneel inzetbaar.”

Opleidingsprogramma

Naast de verlenging van de opleidingsduur werd ook het beroepsprofiel van de verpleegkundige vorig jaar gewijzigd. Howest neemt deze wijzigingen ter harte en werkte een opleidingsprogramma uit dat aansluit bij de praktijk, die in continue evolutie is. We leiden niet de verpleegkundigen van vandaag op, maar deze van morgen.

Verpleegkundigen met een sterke klinische maar ook kritische blik, die niet alleen zelf kwaliteitsvolle zorg leveren maar ook verbeteringen in de praktijk kunnen aanbrengen. Daarnaast leiden we verpleegkundigen op die ontvankelijk zijn voor de noden van de patiënt, een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en zodoende echt een verschil uitmaken voor de patiënt en de familie! Als verpleegkundige heb je oog voor zowel het lichamelijke, sociale als psychische aspect.

Verpleegkunde is zorg verlenen met je hoofd, handen én hart!

Verpleegkundige rollen

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest leiden we je op tot een zorgexpert! We zien de verpleegkundige als iemand die in zijn beroep verschillende rollen opneemt. Hij/zij is, hoe kan het anders, in de eerste plaats een zorgverlener. Daarnaast is hij/zij uiteraard ook een sterke communicator en een gezondheidsbevorderaar. Tot slot heeft de bachelor in de verpleegkunde  ook een belangrijke rol inzake kwaliteit en innovatie: de rollen professionele ontwikkelaar en kwaliteitspromotor dragen hiertoe bij.

  • Binnen de rol van zorgverlener gaan we naar de kern van het beroep. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde, maar ook van het zieke lichaam. Je leert de verschillende domeinen (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg) binnen de verpleegkunde kennen vanaf het eerste semester, a.d.h.v. theorie en studiebezoeken. In de daarop volgende semesters wordt elk domein verder uitgediept. Daarnaast wordt ingezet op verpleegkundig redeneren. De verschillende modules proactief verplegen begeleiden de student in het opbouwen van een sterke klinische blik.
  • Binnen de rol van communicator en gezondheidsbevorderaar worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten; evenals je patiënt te stimuleren inzake gezond gedrag en therapietrouw (preventie). Ook wordt ingezet op het leren samenwerken in een team van professionals (met andere verpleegkundigen én andere disciplines). Tot slot wordt stilgestaan bij de organisatie en coördinatie van zorg.
  • Als professionele ontwikkelaar leer je reflecteren en kritisch kijken naar jezelf én de verpleegkundige praktijk. Een kritische blik is een motor voor verandering!
  • Tot slot wordt de rol als kwaliteitspromotor benadrukt door de aandacht voor het evidence based nursing. Hier leren we je wetenschappelijke literatuur opzoeken, interpreteren en gebruiken om zodoende de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Klinisch onderwijs en stages

Howest Verpleegkunde: Klinisch onderwijs en stagesAls verpleegkundige dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de eerste 3 jaar leer je elk semester een aantal belangrijke vaardigheden aan, die je daarna op stage verder inoefent. De skills labs gaan door in kleine groepjes (maximum 15 studenten/groep), en worden aangevuld met vrijblijvende inoefenmomenten.

Tijdens je opleiding komen de diverse zorggebieden aan bod, o.a. : geriatrische verpleegkunde; kinderverpleegkunde; psychiatrische verpleegkunde; ziekenhuisverpleegkunde en thuisverpleegkunde.  Deze zorggebieden worden zowel in theorie als praktijk doorlopen. Elke student doorloopt  doorheen zijn 3 eerste jaren een stage in de verschillende zorgdomeinen (Europese regelgeving). In het vierde jaar kan de student door middel van keuzestages  zelf zijn eigen weg kiezen. Dit kan breed zijn: een intensieve zorgendienst, een palliatieve dienst, een forensische dienst, een oncologische afdeling,…

Alle zorggebieden binnen de verpleegkundige zorg zijn hierbij een mogelijke optie, en  dit zowel in het binnen – als buitenland.

Leren in/met/over de praktijk

In onze bacheloropleiding wordt de praktijk steeds centraal gesteld. Gastcolleges door ervaringsdeskundigen, inleefsessies, een sociale vaardigheidstraining,… vormen je verder als  verpleegkundige.

Daarnaast worden praktijksituaties onder de loep genomen in diverse lessen, werkcolleges en supervisies. Op die manier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Door middel van studiebezoeken brengen we je tevens in contact met de diversiteit van het beroep, én innovatieve praktijken.

Tot slot zetten we sterk in op aandacht voor mantelzorgers (personen die zorgen voor een hulpbehoevend familielid, vriend, buur,..). Doorheen de  lessen - en getuigenissen van  mantelzorgers – krijg je reeds in je eerste jaar inzicht in wat het betekent om een mantelzorger te zijn.  In je derde jaar organiseer je samen met je medestudenten een zorgvakantie voor mantelzorgers en hun hulpbehoevend familielid. Door de zorg een weekje over te nemen krijgen de mantelzorgers eens de kans om even op adem te komen. Deze praktijkweek is een unieke ervaring die studenten niet snel vergeten. Men ervaart aan den lijve wat het betekent om de constante zorg voor iemand op te nemen en krijgt een grenzeloos respect voor mantelzorgers. Daarnaast krijgen studenten heel wat dankbaarheid terug, en worden duurzame banden gesmeed tussen jong en oud.

Internationalisering: @home and/or away!

Binnen de bacheloropleiding verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Je studeert af met een open blik dankzij initiatieven zoals internationalisering@home en/of ‘abroad’.

Een internationale week in Brugge leert je stilstaan bij hoe verschillende culturen zorg ervaren. Daarnaast komen ook verschillen in zorg nationaal en internationaal aan bod. In het tweede jaar voer je met je medestudenten een internationaal project uit via digitale toepassingen. In het derde jaar brengt een studiereis je in contact met innovatieve praktijken in het buitenland.

Mag het allemaal iets meer zijn?!

Vrijblijvend kan je ook participeren in ‘international projects’ (bvb. een projectweek in Finland; Polen,…) of stage lopen in het buitenland. Partnerschappen met landen in Europa en Afrika maken het mogelijk om in diverse landen stage te lopen.

Getuigenis Daan Vermeulen
Internationale ervaring in Sparta

In het laatste semester van het accademiejaar 2013-2014 ben ik voor mijn eindstages naar Griekenland getrokken, dit in het kader van Erasmus. Sparta werd voor 3 maanden mijn thuisbasis. Het was de mooiste periode uit mijn leven. Een aantal dagen per week liep ik stage in het lokale ziekenhuis. Hoewel Griekenland binnen de Europese Unie valt, blijft gezondheidszorg daar een heikel punt. Dit maakte mijn stage een hele belevenis.

Als laatstejaars student verpleegkunde uit België werd er daar van mij veel verwacht. Dit zorgde toch voor wat prestatiedrang. Na enkele dagen ter plaatse werd mij duidelijk waarom. Het niveau van de opleiding ginds staat in fel contrast met dat hier in België. Dit zorgde ervoor dat ik naast mijn stage in het ziekenhuis gevraagd werd om lezingen te geven en om mee te werken in een lab. Dit was een zeer leuke en leerrijke ervaring. Stage is een deel van je Erasmus, ontspanning is het andere deel. Uitgaan met Griekse collega studenten, ontmoetingen met Erasmus-ers uit andere landen, etc. In Griekenland heb ik vrienden gemaakt voor het leven.

Mocht je ooit de kans hebben om hieraan deel te nemen, moet je die kans grijpen met beide handen. Het is een ongelofelijke ervaring en ik zou het meteen opnieuw doen.

Getuigenis Sofie Dewulf
Internationale ervaring… in Brugge

Voor wie om persoonlijke redenen een buitenlandse stage niet zo makkelijk realiseerbaar is, zijn er toch schitterende mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen. Ik volgde in 2013 in het 2de jaar Bachelor verpleegkunde aan Howest een 14-daags internationaal project in eigen land: de internationale stage “Cross-border healthcare” (=IP CBHC) in Brugge. De Belgische studenten gingen elke avond thuis of op eigen kot slapen. De buitenlandse deelnemers uit Nederland, Spanje, Portugal, Tsjechië, en Finland sliepen allen in een vakantiecentrum in Brugge.

Het doel van dit IP was om samen met alle deelnemende studenten een FAQ-vragenlijst te maken voor Europeanen die binnen Europa op reis gaan. De FAQ moest alle mogelijke vragen in kaart brengen van zowel geplande als onverwacht nodige gezondheidszorg in Europa, en van de financiële en verzekeringsregelingen hieromtrent. Naast deze opdracht werden ook leuke activiteiten georganiseerd zoals thema avonden en uitstapjes naar Vlaamse steden.

De onderlinge persoonlijke en culturele verschillen bleken ook een meerwaarde in het groepswerk en resulteerden in heerlijke boeiende gesprekken in de vrije uren. Bovendien hielden we er aangename vriendschapsbanden aan over en vele adresjes waar we welkom zijn in de deelnemende landen.

Waar vind je de job van je leven

Als verpleegkundige kun je terecht in tal van instellingen en sectoren, zoals:

  • de acute verzorgingssector (ziekenhuizen)
  • de bejaardenzorg
  • pediatrische zorg of zorg voor kinderen en gezinnen
  • de psychiatrische hulpverlening
  • de eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. thuiszorg)
  • de gehandicaptensector, ...

Met het brede bachelordiploma Verpleegkunde van Howest liggen alle wegen voor jou open. Je hoeft zelfs niet in België te blijven. Je diploma voldoet aan alle vereisten om je op de Europese arbeidsmarkt te profileren als kwaliteitsvol, polyvalent inzetbare verpleegkundige.

Getuigenis

Sandra De Vreeze
Bachelor in de Verpleegkunde

Sandra De Vreeze“Ik wilde altijd al iedereen rondom mij bijstaan op alle mogelijke manieren. Vandaar mijn studiekeuze: Verpleegkunde. In dit vak kun je mensen helpen op een creatieve en ondersteunende manier. Toen ik hoorde van de polyvalente opleiding aan HOWEST wist ik meteen dat dit dé manier was om op diverse manieren personen van verschillende leeftijden te helpen. Na de opleiding zal ik mensen zowel psychisch, sociaal als lichamelijk kunnen helpen en dat dankzij één opleiding. Nu ik al een jaar achter de rug heb, weet ik zeker dat ik de juiste keuze gemaakt heb. De lessen zijn interessant en de ervaring van de lectoren is onbetaalbaar! ”

Brugopleiding

In twee jaar je bachelordiploma behalen?

Gediplomeerde, gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) kunnen het diploma bachelor in de Verpleegkunde behalen door middel van een geïndividualiseerd traject.

Opgelet: vanaf 2017-2018 wordt de brugopleiding 2,5 jaar of 150 studiepunten (In ALLE Vlaamse hogescholen).

Meer informatie

Nuttige info