Creatief omgaan met techniek en wetenschap

Technokid(t)s

Techno-ki(d)ts is een e-learningproject (in het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap) met als doelstelling de jeugd te sensibiliseren voor technologie en wetenschap.

Techno-ki(d)ts is een cd-rom reeks met leuke, interactieve benaderingen van wetenschappelijke onderwerpen op het gebied van wiskunde, fysica, informatica, biologie, chemie en aardrijkskunde

Techno-ki(d)ts biedt ondersteuning aan leerkrachten secundair onderwijs. Met de Techno-ki(d)ts cd-roms kan een leerkracht secundair onderwijs 3e graad onmiddellijk aan de slag in de klas.

Wat staat op de cd-roms?

 • kant en klare werkbundel
 • heel duidelijk multimediaal (zelf)studiemateriaal
 • ruim aanbod aan informatie, proeven en doe-opdrachten

Wanneer cd-roms gebruiken?

 • uitgelezen kans om experimenten te zien
 • inhoud sluit nauw aan bij eindtermen
 • prima invulling voor de vrije ruimte.
  Verbanden met toepassingen uit de industrie zijn belangrijk.

Aanbod studienamiddagen

Naar aanleiding van de cd-roms worden bijhorende studienamiddagen ingericht.
 • uitleg projectbenadering
 • praktische tips
 • proeven live meemaken
 • zelf experimenteren.

Meer weten? Cd-roms bestellen? Surf naar www.technokidts.be

Wetenschap maakt knap

Dit initiatief kwam tot stand binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en innovatie van de Vlaamse Gemeenschap