Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Lifelong Learning » Renovatietechnieken en monumentenzorg

Renovatietechnieken en monumentenzorg

Delen via:  
 • Praktijkgerichte interdisciplinaire studie van de verantwoorde aanpak van ons bouwkundig erfgoed.
 • Het postgraduaat richt zich tot wie professioneel te maken heeft met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector. 
 • Perfect combineerbaar met een beroepspraktijk!
 • Grote nood aan professionals in renovatietechnieken en monumentenzorg.

De renovatie- en restauratiesector neemt een steeds groter deel in van de bouwactiviteiten in Vlaanderen. Het aantal bouwgronden wordt schaars, terwijl anderzijds de hoge bebouwingsgraad een groot potentieel heeft aan bestaande interessante bouwwerken.

Het opnieuw gebruiken van die gebouwen vormt een ware uitdaging. Historisch waardevolle gebouwen vormen hierin de meest gevoelige component, omdat een misplaatste ingreep kan leiden tot het onherroepelijke verlies van historische informatie en de onomkeerbare verminking van waardevol erfgoed.

Wat houdt het postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg nu precies in?

Het postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg biedt inzicht in de belangrijkste aspecten van een verantwoorde aanpak van ons onroerend patrimonium: pathologisch, geschiedkundig, bouwtechnisch, esthetisch, administratief en juridisch.

De praktijkgerichte en interdisciplinaire aanpak van het postgraduaat garandeert een onmiddellijk toepasbare verruiming van de kennis.  De interactie tussen cursisten die actief zijn in de sector en de contacten met lesgevers uit verschillende disciplines bieden kansen voor verrijkende discussies en ontmoetingen.

Voor wie?

Dit postgraduaat richt zich tot iedereen die professioneel te maken heeft met het afwegen van technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector:

 • (medewerkers van) architecten
 • interieurarchitecten
 • bouwkundig ingenieurs
 • aannemers

Voorkennis over monumentenzorg is niet vereist.  Enige ervaring met renovatie is weliswaar een pluspunt.

Wanneer?

Dit postgraduaat is opgevat als deeltijds modulair onderwijs en wordt georganiseerd van oktober 2017 tot juni 2019, telkens op woensdagavond en vrijdagnamiddag. Door de relatief beperkte tijdsbesteding is de opleiding prima te combineren met een beroepspraktijk of een andere deeltijdse studie.

De lessen starten op 4 oktober 2017 tot juni 2019, op woensdagavond van 18 tot 21 uur en op vrijdagnamiddag van 13.45 tot 17.45 uur.  Af en toe worden studiebezoeken georganiseerd op een ander moment van de week, bijvoorbeeld op zaterdag.  Dit gebeurt in samenspraak met de cursisten.

De normale schoolvakanties worden gevolgd, dat wil zeggen dat er geen lessen zijn in juli, augustus en september, en evenmin tijdens herfst-, kerst- en paasvakanties. In juni 2016 en juni 2017 zijn er examens voorzien.

Het totale aantal lestijden (= contacturen) bedraagt 180 uur per academiejaar.  De studiebelasting vergt bijkomende uren studie, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

Les van gerenommeerde specialisten!

Gerenommeerde specialisten uit het werkveld brengen hun expertise en knowhow op een boeiende en allesbehalve schoolse manier over door middel van hoorcolleges, workshops, casestudies, werf- en atelierbezoeken. De gastprofessoren en -sprekers zijn allen werkzaam in diverse disciplines in de sector van renovatie- en monumentenzorg (aannemers, ambtenaren, restauratiearchitecten, bouwhistorici, chemiespecialisten …). Op deze manier worden theorie, visie en praktijkgerichtheid gecombineerd.

De voornaamste gastprofessoren en gastsprekers zijn (onder voorbehoud)

 • Benoît Delaey, restauratiearchitect
 • Géry Vandenabeele, restauratiearchitect
 • Bert vanden Houte, chemicus
 • Laurens Luyten, stabiliteitsingenieur
 • Guido Everaert, kunsthistoricus van dienst Monumentenzorg Stad Gent
 • Johny Werkbrouck, steenhouwer-restaurateur …

Programma

Het postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg omvat twee jaargangen met twaalf modules.

Jaar 1 – 2017-2018
Semester 1 THEORETISCHE ACHTERGRONDEN

Hier leer je:

 • inzicht hebben in renovatie- en restauratiefilosofie;
 • inzicht hebben in de verschillende bouwperiodes, constructiemethodes en regionale gebruiken;
 • inzicht hebben in bouwpathologie

Je kunt bouwhistorisch onderzoek uitvoeren; opmeten en inventariseren; consequenties van diverse restauratieopties inschatten.

Module 1 Restauratiefilosofie, bouwhistorisch onderzoek en constructiegeschiedenis 6sp
Module 2 Opmetingen en methodologie 3sp
Module 3 Bouwpathologie 6sp

Semester 2 TECHNISCHE BASISVORMING

Hier leer je:

 • Gepaste diagnoses stellen, maar ook voorstellen formuleren voor eenvoudige preventieve en curatieve ingrepen op constructies en materialen.
Module 4 Restauratie van constructies 6sp
Module 5 Restauratie: hout, natuursteen, metaal 3sp
Module 6 Geïntegreerde oefening 6sp

Jaar 2 – 2018-2019
Semester 3 ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE

Na deze modules kun je een restauratiedossier opstellen, evenals de planning en budgettering opmaken met in acht name van regelgevingen en wettelijke aspecten.

Module 7 Wet- en regelgeving, milieu, veiligheid, planning en kostprijsberekening 3sp
Module 8 Restauratieprocedure 6sp
Module 9 Aanvang geïntegreerde oefening 6sp

Jaar 2 – 2018-2019
Semester 4 TECHNISCHE SPECIALISATIE

De eindcompetenties van deze module zijn gepaste diagnosen stellen, naast voorstellen formuleren voor preventieve en gespecialiseerde curatieve ingrepen op constructies, materialen en afwerkingstechnieken.

Module 10 Restauratie: hout, natuursteen, beton, glas, metaal: bijzondere technieken 6sp
Module 11 Afwerkingstechnieken: verf - pleister - behang – bevloering 3sp
Module 12 Geïntegreerde oefening 6sp

Praktisch

Waar?

Howest campus Rijselstraat

 • Secretariaat: Rijselstraat 5 in 8200 Brugge Sint-Michiels.
 • Leslokaal:     Rijselstraat 1 in 8200 Brugge Sint-Michiels vlakbij het station van Brugge.

Interactief studieplatform

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het digitaal interactief studieplatform Leho.

Lesmethode

Afhankelijk van de inhoud van het vak, de ervaringen van de gastprof en zijn persoonlijke voorkeuren, is er een variatie aan lestypes: hoorcolleges, praktische oefening, werfbezoek, atelierbezoek.

Evaluatie en getuigschrift

Aan de hand van een geïntegreerde oefening, schriftelijke en mondelinge examens wordt op het einde van elk academiejaar de opgedane kennis van elke individuele cursist geëvalueerd door de gastprofessoren. De examenmodaliteiten worden vastgelegd door het organiserende team.

Cursisten die een positieve evaluatie bekomen voor de examens, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg’.

Het postgraduaat is een wettelijk erkende titel, naast de bachelortitel, die door een hogeschool kan worden uitgereikt in het kader van permanente vorming. Postgraduaten zullen in de toekomst ongetwijfeld de nieuwe standaard worden voor kwaliteitsvolle, langlopende opleidingen die door het Vlaams hoger onderwijs aangeboden worden in het kader van permanente vorming.

Het postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg, editie 2017 – 2019, is een decretaal erkende opleiding en leidt dus tot een postgraduaat getuigschrift.

Na het postgraduaat sta je niet alleen inhoudelijk sterker, maar heb je ook een netwerk van contacten in de restauratiesector uitgebouwd.

Deeltijds studeren

Cursisten die een deeltijds traject verkiezen van één of meer modules bekomen een attest.

Inschrijving

 • Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30.
 • De uiterste datum van inschrijving is 25 september 2017.

De inschrijvingsprijs bedraagt:

 • € 895,00 voor het eerste jaar: modules 1 t.e.m. 6
 • € 895,00 voor het tweede jaar: modules 7 t.e.m. 11

Inschrijven per module kan en is volgtijdelijk.

 • De inschrijvingsprijs voor een module van 3 sp bedraagt: € 150,00.
 • De inschrijvingsprijs voor een module van 6 sp bedraagt: € 250,00.

In dit bedrag is begrepen: deelname aan de lessen, examengeld, en gebruik van het digitale leerplatform.

Storting op rekeningnummer van Howest: IBAN22 0012 6531 1547 met vermelding:

 • BDB 28 Pg Renomonu1718 voor het eerste jaar, eventueel aangevuld met de vermelding van de module(s).
 • BDB 28 Pg Renomonu1819 voor het tweede jaar, eventueel aangevuld met de vermelding van de module(s).

Je kunt betalen met opleidingscheques uit KMO-portefeuille.

In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 25 september 2017 blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wel mag iemand anders jouw plaats innemen die natuurlijk voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Alleen een schriftelijke annulering wordt aanvaard.

Info