Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Lifelong Learning » Beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Beroepstitel verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg

Delen via:  

Situering van de opleiding

Binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg is er een groeiende nood aan professionals die kwaliteitsvolle evidence based zorg verlenen en coördineren vanuit een holistisch denkkader. Dit vereist van de verpleegkundige een deskundigheid van hoog niveau die wij binnen deze gespecialiseerde opleiding aanbieden.

Het is de bedoeling om gespecialiseerde verpleegkundigen te vormen die, door een uitgebreide theoretische en praktische uitdieping van de domeinen binnen de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, inzetbaar worden op de betrokken afdelingen. Het opleidingsprogramma richt zich dan ook hoofdzakelijk tot bachelors in de Verpleegkunde en gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) die op zoek zijn naar verdieping en/of wensen te werken op een eenheid intensieve zorgen of spoedgevallenzorg. De opleiding wil zich profileren als interactief en praktijkgericht, waarbij de realiteit zo getrouw mogelijk nagebootst wordt.

Met dit postgraduaat voldoet u aan:

 • De Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs. Het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 (B.S. 31.08.1994) bepaalt in artikel 18 aan welke voorwaarden een voortgezette opleiding moet beantwoorden.
 • De federale reglementering inzake de bijzondere beroepstitels. Het K.B. van 18 januari 1994 (B.S. 09.03.1994) geeft het algemene kader aan en het M.B. van 19 april 2007 bepaalt de criteria voor toekenning van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

De opleiding heeft een modulaire opbouw. Indien alle modules met succes beëindigd zijn, kan men de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg aanvragen.

Doelgroep

De opleiding bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg richt zich tot:

 • Bachelors in de Verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg;
 • Bachelors in de Verpleegkunde die reeds functioneren in een dienst intensieve zorgen of spoedgevallenzorg en via dit postgraduaat de bijzondere beroepstitel willen behalen;
 • Gegradueerde verpleegkundigen (HBO5) die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg met het oog op het verwerven van een bewijs van navorming in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg.

Programma

Het programma bevat een theoretisch en een praktisch gedeelte, in totaal 60 studiepunten (ECTS). De leerinhouden komen volledig tegemoet aan de criteria zoals gesteld in het Ministerieel Besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning.

Het theoretisch deel  (450 uur) is modulair opgebouwd:

 • Biomedische wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: fysiologie en fysiopathologie, therapie en preventie van complicaties.
 • Verpleegkundige wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: algemene medische spoedgevallen, traumata en fysieke agressie, nierinsufficiëntie en zware infecties, til- en transporttechnieken, hygiëne, veiligheid en werkorganisatie.
 • De biomedische en verpleegkundige wetenschappen worden gestructureerd op basis van de orgaansystemen die de basis vormen voor het klinisch redeneren op een afdeling spoedgevallen en intensieve zorgen.
 • Apparatuur en materiaal voor intensieve zorg en spoedgevallenzorg
 • Sociale en humane wetenschappen met betrekking tot intensieve zorg en spoedgevallenzorg: psychosociale aspecten in bijzondere situaties, omgangskunde en psychosociale hulpverlening, wetgeving en beroepsethiek.

Praktisch deel (450 uur)

Het praktische deel bestaat uit praktijkstages (praktijkstage 1 en 2) op erkende diensten spoedgevallen en intensieve zorgen. De stages behoren tot het klinisch onderwijs. In totaal zijn 450 uren (wettelijk) stage voorzien, waarvan:

 • 200 uren in een erkende spoedgevallendienst;
 • 200 uren in een erkende dienst voor intensieve zorgen;
 • 50 uren, vrij in te vullen zowel binnen als buiten het ziekenhuis, door verpleegkundige zorgen uit te oefenen bijvoorbeeld bij een erkende “ambulancedienst”.

UNIEK

De methodiek van klinisch redeneren, communicatie via SBAR en het analyseren van klinische aandachtspunten vertrekkende van diverse orgaansystemen worden toegepast binnen complexe casussen (Bakker & Heycop, 2010; Bakker, 2015).

Onderwijsorganisatie

Het contactonderwijs wordt eenmaal per week georganiseerd. De lessen worden gegeven door specialisten binnen hun vakgebied.

De lesdagen gaan telkens door op vrijdag van 8u tot (ten laatste) 17u op onderstaand adres:
Howest Brugge, campus Rijselstraat
Rijselstraat 5 - 8000 Brugge
Routeplan

De eerste lesdag vindt plaats op vrijdag 8 september 2017 om 9 uur.

Diploma

Wie slaagt voor het programma van 60 studiepunten (alle modules), behaalt het diploma van Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Met dit diploma kun je de bijzondere beroepstitel aanvragen.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal (PowerPoint) wordt digitaal aangeleverd via het elektronische leerplatform Leho.

Inschrijven

Het inschrijvingsgeld bedraagt 870 euro. De betaling moet gebeuren via overschrijving. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling.

Voorinschrijven doe je online. De uiterste inschrijfdatum is 1 september 2017*.

Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof is toegekend. Deelnemers ontvangen een attest van aanwezigheid van de gevolgde bijscholing. Indien je wenst aanspraak te maken op dit educatief verlof verzoeken wij je om dit mee te delen aan devika.dewan@howest.be.

Meer informatie over deze opleiding

Voor meer informatie over de opleiding kun je terecht bij Sven Vereecke, coördinator navormingen. sven.vereecke@howest.be

* Er kunnen zich maximaal 20 studenten inschrijven. De opleiding wordt ingericht onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.