Skip Navigation LinksRijselstraat (Brugge) » Opleidingen » Toegepaste Architectuur » De opleiding <br/>Toegepaste architectuur

De opleiding
Toegepaste architectuur

Delen via:  
Howest bachelor Toegepaste Architectuur

Toegepaste Architectuur

Alleen aan Howest!

De bachelor Toegepaste Architectuur is een unieke opleiding met studenten uit alle hoeken van Vlaanderen. Niet alleen de geografische verscheidenheid van onze studenten springt in het oog.

Opvallend is ook dat onze studenten uit de meest diverse vooropleidingen komen, dat mannen en vrouwen even goed vertegenwoordigd zijn en lang niet iedereen een tekenkundige basis heeft.

De opleiding

Het curriculum van Toegepaste Architectuur biedt je een stevige en brede opleiding. Het vakkenpakket is heel gevarieerd en praktijkgericht.

De lectoren zijn mensen uit het werkveld, experts die hun kennis en ervaring met jou delen. In Toegepaste Architectuur hechten we groot belang aan duurzaamheid. De opleiding is opgebouwd rond vijf pijlers.

Pijler I:
GEÏNTEGREERD PRACTICUM

De practicums in Toegepaste Architectuur vormen de ruggengraat van de opleiding. Op ons fictief architectenbureau werk je op je laptop concrete projecten uit.

Pijler II:
CAAD

CAAD staat voor tekenen en visualiseren op computer: van beginneling tot specialist, van eerste schets tot videofilm. Je werkt onder andere met AutoCAD (2D en 3D), AutoCAD Architecture, 3D Studio MAX, ArchiCAD en de Adobe programma's Photoshop, Indesign, Bridge en Acrobat.

Pijler III:
BOUWTECHNOLOGIE

In de modules Bouwtechnologie doe je de nodige technische kennis op. Hier krijg je het inzicht en de vaardigheden om te voldoen aan de actuele bouw-, materiaal- en comforteisen. Duurzaam bouwen maakt daar natuurlijk deel van uit.

Pijler IV:
ARCHITECTURAL OFFICE

De modules Architectural Office focussen op het draaiend houden van een kantoor. Door deze modules zul je je goed in je vel voelen bij het helpen organiseren van de administratie van een architectenbureau of bouwbedrijf. Je wordt getraind in het opmaken van een vergaderings- en werfverslag.

PIJLER V:
ARCHITECTONISCHE CONTEXT

In deze pijler leer je de taal van de architectuur kennen en analyseer je de architectonische context van talrijke kwaliteitsvolle projecten in binnen- en buitenland. Deze module verrijkt je kennis van de architectuurgeschiedenis en de eigen en internationale leefomgeving.

Praktijk: ook internationaal!

De opleiding Toegepaste Architectuur werkt nauw samen met de Kazadi Technical University in Kazachstan, waarmee we een aantal bijzonder boeiende projecten lopen hebben.

In Toegepaste Architectuur werken we met onze studenten ook vaak voor reële projecten in de regio en zelfs in eigen huis. Zo ontwierpen we met onze studenten een nieuwe sociale woonwijk in het Brugse.

Upcycling a building leverde prachtige mogelijkheden op om onze eigen campus duurzamer te maken.

En natuurlijk maken we elk jaar een inspirerende architectuurreis die ons naar de mooiste bestemmingen in Europa of daarbuiten brengt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is maatschappelijk een erg belangrijk thema. In Toegepaste Architectuur loopt dat thema loopt dan ook als een rode draad door de opleiding heen.

In de module bouwtechnologie maak je kennis met de modernste technologieën die je helpen om gebouwen energie-efficiënter te maken. Je leert de strengste normen kennen en je krijgt de nodige tools om na te gaan of gebouwen ook in een breder perspectief duurzaam zijn.

Daarbij komt bijvoorbeeld ook de duurzaamheid van de gebruikte materialen aan bod, maar ook elementen zoals ligging en bereikbaarheid.

De opleiding Toegepaste Architectuur werkt hiervoor samen met verschillende partners uit het Vlaamse landschap. Zoals altijd in de opleiding wordt de kennis die je opdoet omtrent duurzaamheid in elke opdracht voor de module geïntegreerd practicum (ons architectenkantoor) in de praktijk omgezet.

Howest engageert zich om jullie op te leiden tot volwaardige professionals die duurzaamheid als vanzelfsprekend integreren in hun dagelijkse activiteiten.

De Bachelorproef

Om het bachelordiploma Toegepaste Architectuur te behalen, moet je een bachelorproef afleggen. Aan de hand van een praktijkgerichte architectuuropdracht bewijs je dat je alle competenties, opgedaan in de semesters 1-5, in voldoende mate bezit en weet te combineren. Je presenteert je resultaat voor een jury.

Binne- en buitenlandse stage

Je sluit je opleiding Toegepaste Architectuur in het 6de semester af met een stage. Deze stage loop je in een architectenbureau of bouwbedrijf in binnen- of buitenland. Heel leerrijk en erg nuttig want veel bachelors in de Toegepaste Architectuur kunnen op hun stageplaats blijven werken na hun studies. De module stage sluit je af met een grafisch stageverslag.

Troeven

Building Information Modeling

In Toegepaste Architectuur komt naast het 2D tekenen in de modules CAAD ook 3D modelleren aan bod. We werken met intelligente 3D modellen. Deze techniek wordt ook Building Information Modeling of kortweg BIM genoemd.

Met BIM teken je niet meer gewoon een gebouw uit. Neen, je bouwt het virtueel, met als eindresultaat een dossier waarbij je de hoeveelheid van elk gebruikt materiaal kunt opvragen en waarbij je op elk standpunt een grondplan of een doorsnede kan genereren zonder die apart te moeten uittekenen. Bij het wijzigen van het model worden alle gegevens automatisch geactualiseerd.

De hoeveelheden worden automatisch aangepast en ook de doorsneden en grondplannen. Ook de meest complexe en vrije vormen kunnen gemodelleerd worden. De software wordt dan verder gecombineerd met gespecialiseerde visualisatiesoftware en biedt zo de mogelijkheid om zowel fantastische visualisaties als een nauwkeurige meetstaat te genereren uit één enkel bestand.

Projectweek en architectuurreis

Toegepaste Architectuur organiseert elk academiejaar een projectweek. Voor die projectweek kun je kiezen uit een leuk project waar je lokaal aan werkt of uit een aantal architectuurreizen waarbij je zowel de mooiste oude als de hipste nieuwe gebouwen bezoekt. Op die manier beleef je goede architectuur en interessante constructies, kortom, de realiteit van het bouwen.

In Toegepaste Architectuur vormen de architectuurreizen een noodzakelijke en boeiende aanvulling op het lessenpakket. Mogelijke bestemmingen zijn Lyon, Bordeaux, London, Barcelona, Basel, Berlijn, Valencia, Porto, Parijs, Amsterdam, Utrecht, Breda, New York ...

Tentoonstelling

Toegepaste Architectuur organiseert jaarlijks een eindejaarstentoonstelling waarop de studenten hun eindwerken tonen. Dat is altijd een groot evenement met een uitgebreide receptie. Ouders, familieleden en vrienden worden uitgenodigd. Ook werkgevers zijn graag aanwezig om op deze avond nieuw talent een job aan te bieden.

Laptop en software

Voor je opleiding Toegepaste architectuur heb je een laptop nodig. Alles gebeurt immers op en met de computer. Je laptop is een onmisbaar instrument tijdens je studies. Ook de nodige software kan je via de hogeschool aankopen. Bij de inschrijving krijg je een lijst van alle programma’s die je nodig hebt om je studies aan te vangen.

Meer info

Getuigenis

Virgini Ryckeboer
bachelor Toegepaste architectuur en master in de Monumenten en Landschapszorg

Virgini Ryckeboer“Na mijn secundaire studies, ging mijn voorkeur voor het hoger onderwijs uit naar een praktische opleiding met toekomstperspectieven. Het werd de bachelor Toegepaste Architectuur. De opleiding vond plaats in een aangename, ontspannen sfeer onder begeleiding van enthousiaste en gemotiveerde lectoren. Dat, samen met een flinke dosis inzet, interesse en enthousiasme, leidde tot het behalen van mijn diploma. Samen met het behalen van mijn diploma was ook de zin om mij verder te ontwikkelen gegroeid. Ik besloot om via een schakeljaar een master in de Monumenten- en Landschapszorg te behalen. Dank zij mijn uitstekende basis als bachelor in de Toegepaste architectuur en mijn blijvende inzet behaalde ik mijn masterdiploma. Ondertussen werk ik nu een jaar op een architectenkantoor dat is gespecialiseerd in restauratie. Ik ben nog steeds heel gelukkig met de gemaakte keuzes en het parcours dat ik heb afgelegd. ”

Job

Als afgestudeerde bachelor Toegepaste Architectuur kun je uiteraard terecht in een architectenbureau of een bouwonderneming. Ook ingenieursbureaus, energiedeskundigen en veiligheidscoördinatoren in de bouwsector staan te trappelen om je in dienst te nemen.

Je kunt ook een loopbaan uitbouwen bij een overheidsdienst (de Regie der Gebouwen, gemeentelijke of provinciale technische diensten, parastatale instellingen). Ook plaatselijke huisvestings- maatschappijen en producenten van bouwmaterialen zijn geïnteresseerd in dit profiel.

Dankzij je opleiding in AutoCAD en ArchiCAD word je specialist en ben je een gegeerd medewerker in visualisatiebureaus.

Een aantal afgestudeerden zijn ook aan de slag als zelfstandig tekenaar of hebben een bedrijf opgericht om hun gespecialiseerde diensten aan grote architectenbureaus aan te bieden.

Verder studeren

Als bachelor Toegepaste Architectuur kun je via één schakeljaar en één masterjaar de volgende masters behalen:

  • master in de Industriële wetenschappen: landmeten
  • master in Monumenten- en Landschapszorg
  • master in de Interieurarchitectuur
  • master in de Industriële wetenschappen: bouwkunde.

Via één schakeljaar en twee masterjaren behaal je een master in de Architectuur.

Nuttige info